Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt điển hình tiên tiến ngành công an 

Xem với cỡ chữ
Sáng 6.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 của Bộ Công an nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2020), 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945-19.8.2020), 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005-19.8.2020).

Cùng dự cuộc gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt điển hình tiên tiến ngành công an

Vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong Công an nhân dân đã phát triển sâu rộng, sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các điển hình tiên tiến

Bộ Công an đã tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, làm tốt công tác xã hội, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ về vật chất, động viên về tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Điển hình là chương trình “Làm cho Mường Nhé sáng lên”, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với chính quyền và nhân dân trong tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 1.149 căn nhà ở với tổng số vốn hỗ trợ là 55 tỷ đồng cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, cùng với các lực lượng khác, lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, thử thách trên tuyến đầu chống dịch; thực hiện chế độ trực ban, trực chiến đấu 24/24 giờ; lập chốt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin xuyên tạc, gây hoang mang về tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người dân” để vừa rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, vừa tuyên truyền cho người dân nắm được nguy cơ, mức độ lây lan của dịch bệnh, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”.

Có được những kết quả nổi bật như vậy là do Bộ Công an đã luôn thống nhất từ nhận thức, tư duy đến hành động, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Đồng thời, luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân; nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ và chủ động trong công tác. Trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, các đồng chí đã chủ động, gương mẫu, đi đầu trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, lực lượng công an đã xác định rõ ý nghĩa, nội dung phong trào; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các hình thức, biện pháp phát động thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự và ý thức phục vụ Nhân dân làm mục tiêu thi đua; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tích cực bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và thực hiện tốt nguyên tắc thi đua gắn liền với khen thưởng. Tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần này, có 48 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đang được đề nghị phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến được tôn vinh, biểu dương. Đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn nêu gương đi đầu trong giải quyết việc khó, khâu yếu, tận tụy phục vụ Nhân dân, lập nhiều thành tích trong công tác, qua đó, đã truyền cảm hứng về ý chí phấn đấu, vươn lên về mọi mặt trong lực lượng Công an nhân dân.

Nâng cao khả năng “tự đề kháng trước mặt trái của cơ chế thị trường

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong 5 năm qua; chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến được tuyên dương lần này và toàn thể cán bộ, chiến sĩ - cả trong lực lượng Công an chính quy và trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm phát biểu

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo trong Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xứng đáng là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng Công an, có tác dụng lan tỏa trong nhân dân và toàn xã hội.  

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm tặng Kỷ niệm chương cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đánh giá cao việc Bộ Công an đã chỉ đạo, lãnh đạo, làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn lực lượng, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Công an cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở. Cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động các phòng trào thi đua phù hợp với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các điển hình tiên tiến

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tích cực tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Đối với công tác khen thưởng, cần bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Coi trọng phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhất là các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trực tiếp chiến đấu, công tác thường xuyên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân; phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, coi trọng tự phê bình và phê bình, kiểm điểm “tự soi, tự sửa”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước tác động của Diễn biến hòa bình cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân mà làm việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng lần này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cần phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng với tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là những tấm gương “người tốt, việc tốt” của lực lượng Công an nhân dân, làm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tin: Phạm Thúy; Ảnh: Quang Khánh