Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 7 tại Hà Nam

Chuẩn bị tốt nguồn nhân sự chất lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới 

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU tại hội nghị

Thưa các quý vị đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7 được tổ chức tại tỉnh Hà Nam. Thay mặt UBTVQH, tôi thân ái chào mừng và chúc Quý vị đại biểu, các vị khách quý tham dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Sau gần 4 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác liên quan, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thưa các đồng chí,

Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội cũng như những khó khăn, thách thức đan xen. Việc tiếp tục thi hành, nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương 6, 7 và Trung ương 8, Khóa XII của Đảng, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đặt ra những nhiệm vụ cho QH, HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động để làm tốt chức năng của cơ quan dân cử, hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Do vậy, tôi hoan nghênh các tỉnh, thành phố khu vực đã phối hợp với Ban Công tác đại biểu chọn chủ đề Hội nghị lần này là: Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều kinh nghiệm và giải pháp cụ thể. Tham luận các đại biểu trình bày tại Hội nghị đều khẳng định chất lượng đại biểu là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả hoạt động của HĐND. Các đồng chí đã khái quát được thực tiễn sinh động và đưa ra được những kinh nghiệm rất cụ thể để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tôi ghi nhận, đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương. Đó là việc bảo đảm cơ cấu và chất lượng đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình; việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, vai trò hoạt động của đại biểu chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm của thành phố Hải Phòng và tỉnh Nam Định; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thảo luận của thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh; các giải pháp nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đại biểu nhân dân của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt là tham luận của tỉnh Hà Nam với việc ban hành hướng dẫn đánh giá chất lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đánh giá theo nhóm đại biểu (đại biểu kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách) để bảo đảm tính chính xác và phù hợp; Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc với giải pháp đánh giá, xếp loại mức độ thực hiện nhiệm vụ của từng đại biểu thông qua việc đại biểu HĐND phối hợp với cấp ủy, Thường trực HĐND giao Tổ đại biểu đánh giá và có báo cáo hàng năm.

Đây là những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn tổ chức và hoạt động phong phú, sinh động của HĐND qua các nhiệm kỳ, đã góp phần quan trọng bảo đảm hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND.

Thưa các đồng chí,

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương, tôi đề nghị chúng ta cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực của đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Trong điều kiện số lượng đại biểu HĐND kiêm nhiệm còn nhiều, thời gian tham gia hoạt động HĐND có lúc còn hạn chế. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, mỗi đại biểu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của mình, từ việc phát hiện các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đến việc đề xuất các giải pháp thực hiện.

Thứ hai, bên cạnh việc mỗi đại biểu tự rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng hoạt động, chúng ta cần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cho các đại biểu dân cử. Công tác này cần thực hiện ngay từ khi đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và cần được duy trì trong quá trình hoạt động. Về nội dung bồi dưỡng, không chỉ là kỹ năng hoạt động mà cần bao gồm cả những kiến thức trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Qua các ý kiến tham luận tại Hội nghị về vấn đề này, tôi đề nghị Ban Công tác đại biểu tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND các địa phương tiếp tục tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, xây dựng giáo trình và đội ngũ báo cáo viên phù hợp với nhu cầu của đại biểu HĐND các cấp.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; công tác thẩm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân… Trong xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, các đại biểu HĐND cần bám sát thực tiễn, phát hiện đúng và trúng vấn đề, phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri, thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đưa ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong hoạt động giám sát, cần bảo đảm hợp lý, khoa học, tiếp tục đổi mới theo hướng kết hợp nhiều hình thức giám sát, nhất là hoạt động chất vấn, cần tham vấn ý kiến của cử tri, của người dân, các chuyên gia, nhà khoa học. Sau giám sát, cần có kết luận giám sát làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị giám sát, tổ chức tái giám sát nếu thấy cần thiết...

Thứ tư, bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND, từ chế độ tiền lương, phụ cấp đến việc cung cấp thông tin, cung cấp và duy trì các thiết bị công nghệ số để đại biểu hoạt động, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0. Hiện nay, một số địa phương trên cả nước đã thực hiện mục tiêu “kỳ họp không có tài liệu” (khu vực của chúng ta có thành phố Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh và một số tỉnh khác đã thực hiện). Việc áp dụng công nghệ thông tin đã giảm tải công việc cho văn phòng giúp việc, cũng như tạo sự chủ động, chuyên nghiệp của đại biểu HĐND.

Thứ năm, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự có chất lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cho nhiệm kỳ tới. Thời gian của nhiệm kỳ này không còn nhiều, do đó, bên cạnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ để giới thiệu tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Khóa XII của Đảng. Trong đó, cần chú trọng chất lượng, giảm số lượng đại biểu HĐND, nhất là đại biểu kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan hành chính; quy hoạch, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh phải là những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

______________

(*) Đầu đề cho Báo Đại biểu Nhân dân đặt

ĐÀO CẢNH lược ghi