Cục thuế Hải Phòng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

Xem với cỡ chữ
Ngày 9.7, Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Lãnh đạo Đảng bộ Cục Thuế Hải Phòng trao giấy khen tặng các cá nhân tiêu biểu. 

6 tháng đầu năm, Đảng bộ Cục Thuế đã bám sát chủ đề hành động năm 2020, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Huy động toàn bộ các nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhiệm vụ thuế. Đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách của Chính phủ về hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Qua 6 tháng, toàn ngành đã thu nộp vào ngân sách nhà nước 11.928,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch hợp nhất Chi cục Thuế theo Quyết định của Bộ Tài chính. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, kịp thời bổ sung, kiện toàn, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong 6 tháng qua, Đảng bộ lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025. 16 chi bộ, Đảng bộ tổ chức đại hội trang trọng, đáp ứng các yêu cầu theo quy định cả về văn kiện đại hội và công tác nhân sự.

6 tháng cuối năm, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tạo điều kiện để người nộp thuế vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách, nhiệm vụ công tác thuế cả năm 2020.

Nhân dịp này, Cục Thuế thành phố biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bùi Linh

Truyền hình