Cuộc thi báo chí viết về công tác giảm nghèo 

Xem với cỡ chữ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa thông tin về Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, sửa đổi năm 2019.

Theo Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Ngô Trường Thi, cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình giảm nghèo. Tập trung tuyên truyền các gương điển hình vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả để phát huy và nhân rộng; phản ánh thực trạng tồn tại, hiện thực trong lĩnh vực giảm nghèo.

Đối tượng tham gia là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương; các cây viết không chuyên trong toàn quốc có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, phù hợp với thể lệ cuộc thi. Loại hình và thể loại tác phẩm dự thi gồm 5 loại giải tương ứng với các loại hình báo chí là báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử. Riêng đối với loại hình báo chí phát thanh, truyền hình, thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. Tác phẩm dự thi chưa từng đoạt giải thưởng tại các cuộc thi báo chí cấp quốc gia và không cùng gửi dự thi các giải thưởng báo chí khác.

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Ngô Trường Thi cũng nhấn mạnh, các tác phẩm báo chí dự thi cần tập trung phản ánh một số nội dung trọng tâm là chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; cơ chế chính sách và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với đó, phản ánh thành tựu trong công tác giảm nghèo bền vững; thực trạng khó khăn, bất cập của cơ chế chính sách, các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo; nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo. Nêu bật những gương điển hình, mô hình mới, cách làm mới, sáng kiến, ý tưởng thiết thực trong công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó là các gương điển hình trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” như Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; Phát huy vai trò cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu; đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và công tác giảm nghèo; cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tác phẩm dự thi được đăng tải từ ngày 31.8.2018 đến hết ngày 31.8.2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tác phẩm tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông. Ban tổ chức nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 31.8.2019, tính theo dấu bưu điện. Ngoài việc gửi qua đường bưu điện, tác giả gửi qua thư điện tử truyenthongmolisa@gmail.com.

Hiểu Lam