Đà Nẵng thí điểm cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân mắc Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.8, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa triển khai đưa vào sử dụng thí điểm cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân mắc Covid-19.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin dịch vụ công trích lọc thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu, đưa lên Cổng dữ liệu mở thành phố (www.opendata.danang.gov.vn hoặc https://congdulieu.vn) để phục vụ người dân và các cơ quan chức năng.

Cụ thể, khi truy cập vào địa chỉ trên, người dân sẽ xem được thông tin dịch tễ, mối quan hệ với các bệnh nhân khác, các địa điểm bệnh nhân từng đến để biết phòng tránh; sử dụng chức năng lọc, tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện. Đối với các cơ quan quản lý, ngành y tế sẽ lọc danh sách bệnh nhân theo địa bàn (quận, huyện, xã, phường), giới tính, năm sinh; xem lại thông tin dịch tễ của từng bệnh nhân; xem thông tin nguồn lây và người bị lây đối với từng bệnh nhân; sử dụng chức năng lọc, tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện; tránh mất thời gian phải tổng hợp, thống kê hàng ngày.

Về hình thức tra cứu, người dân cùng các cơ quan chức năng truy cập Cổng dữ liệu mở thành phố (www.opendata.danang.gov.vn hoặc https://congdulieu.vn); tra cứu qua ứng dụng Zalo; chia sẻ qua API để tích hợp vào các ứng dụng khác.

Bắt đầu từ ngày 6.8,  Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đưa vào sử dụng thí điểm cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân mắc Covid-19 để kịp thời phục vụ người dân và các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng.

Theo TTXVN