Đại hội Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29.6, Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo.