Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 11.8, Đảng bộ huyện Lục Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự còn có: nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Đỗ Bình Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện qua các thời kỳ...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư huyện uỷ Lục Nam Thân Văn Dàn nêu rõ, trên tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Phát triển” Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học sâu sắc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư huyện ủy huyện Lục Nam Thân Văn Dàn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội cũng thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII và bầu đoàn Đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

“Nhiệm vụ đặt ra cho Đại hội vô cùng to lớn. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp ý kiến một cách tâm huyết, sâu sắc vào các nội dung theo chương trình nghị sự Đại hội đã đề ra. Chúng ta quyết tâm: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa Lục Nam phát triển toàn diện, bền vững!”, Bí thư huyện ủy huyện Lục Nam Thân Văn Dàn nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư huyện ủy huyện Lục Nam Thân Văn Dàn cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI.

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Đặng Văn Nhàn đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt 1.712,774 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015), tăng bình quân 29,7%/năm (vượt 9,7% chỉ tiêu Đại hội). Tổng chi ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt trên 4.317 tỷ đồng (tăng 160,3% so với nhiệm kỳ trước), tăng bình quân 23,96%/năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,75%, vượt 0,75% so với chỉ tiêu Đại hội; trong đó, ngành nông nghiệp tăng 5,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 22%; thương mại, dịch vụ tăng 22,3%. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần còn chiếm chiếm 29,6%; tỷ trọng ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 42,2%; thương mại, dịch vụ chiếm 28,2%.

Nhiệm kỳ qua, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; toàn huyện đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 56% số xã (vượt 4 xã so với chỉ tiêu đại hội và tăng 11 xã so với năm 2015); bình quân toàn huyện đạt 15,76 tiêu chí/xã; có 8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lục Nam đặt mục tiêu đưa Lục Nam trở thành huyện phát triển khá của tỉnh, huyện nông thôn mới vào năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể làm động lực thực hiện. Trong đó: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 16 - 16,3%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân: 15%/ năm; tổng vốn đầu tư phát triển cả giai đoạn trên 25.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 được xác định gồm: Nông nghiệp chiếm 14,9%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 50,5%; Thương mại - dịch vụ chiếm 34,6%. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 2%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm còn dưới 8% ...

Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận của đảng viên, cán bộ huyện Lục Nam thể hiện sự tâm huyết, quyết tâm của các thành viên trong công cuộc xây dựng, phát triển, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra của huyện nhà trong thời gian tới. Tiêu biểu như: Giải pháp để hoàn thành mục tiêu đưa huyện Lục Nam trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024”; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lục Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, để đưa ra những biện pháp khắc phục hiệu quả hơn các tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị.

Bày tỏ sự tán thành với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí Thư tỉnh ủy Bùi Văn Hải đề nghị huyện Lục Nam làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Cùng với đó, quan tâm và giành nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa - xã hội; kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Huyện cần tăng cường củng cố toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trí tuệ tập thể; đẩy mạnh các biện pháp chống suy thoái trong Đảng, phát huy tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trước mắt, huyện cần chủ động, bình tĩnh, quán triệt thực hiện nghiêm ngặt sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống diễn ra trên địa bàn; chủ động các phương án ứng phó đối với những hệ lụy từ dịch bệnh xảy ra trong thời gian tới, nhất là những tác động về kinh tế - xã hội và nguy cơ bất ổn về tình hình an ninh trật tự.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Cũng trong phiên làm việc ngày 11.8, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam khóa XXII gồm 39 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX gồm 25 đồng chí.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội
Anh Hiến