Đắk Nông: Làm rõ cơ sở pháp lý phân bổ biên chế ở các đơn vị, địa phương 

Xem với cỡ chữ

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh. Theo đó, đối với Dự thảo Nghị quyết về Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập TP Gia Nghĩa thuộc tỉnh, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Gia Nghĩa có giải pháp khắc phục những hạn chế trong quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xử lý môi trường, bất cập trong các điểm đấu nối giao thông… Đồng thời, các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong người dân về các tiêu chí, mục đích, ý nghĩa trong việc xây dựng đô thị Gia Nghĩa nhằm huy động sự đồng lòng, đồng lực của toàn dân. Đối với Dự thảo Nghị quyết về đề nghị phê duyệt bổ sung người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, Ban đề nghị đơn vị liên quan tiến hành làm rõ một số cơ sở pháp lý phân bổ số lượng biên chế ở các đơn vị, địa phương.

HIỀN NGUYỄN