Sơn La:

Đánh giá lộ trình tái cơ cấu các cơ sở giáo dục thường xuyên 

Xem với cỡ chữ

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa làm việc với UBND tỉnh về việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN - GDTX) các huyện, thành phố trên địa bàn. Theo đánh giá, việc giải thể các Trung tâm GDNN - GDTX các huyện đã tinh gọn đầu mối quản lý, thống nhất điều hành hoạt động. Học viên học hệ GDTX được học tập trong môi trường nhiều phong trào, có sự cạnh tranh. Giáo viên hệ GDTX được sinh hoạt tổ bộ môn với các giáo viên hệ THPT, tham gia giảng dạy học sinh THPT nên có động lực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc giải thể các Trung tâm GDNN - GDTX tại các huyện chưa phù hợp với quy định hiện hành; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả trong và sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp khó khăn… Đoàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá việc giải thể hoặc lộ trình tái cơ cấu hệ thống các cơ sở GDTX cấp huyện. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai chương trình giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đào tạo đối với các trường đã sáp nhập…

LÊ HỒNG