Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại các cụm công nghiệp 

Xem với cỡ chữ

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nghiên cứu, lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực thực hiện các hạng mục của dự án, bảo đảm đúng tiến độ được thành phố phê duyệt.

N.KHÔI