Đề nghị Bắc Kạn tinh giản biên chế đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu  

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 12.9, Tổ Công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn thanh kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương ở các cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các nguồn tin do người dân và các cơ quan báo chí phản ánh về thái độ thực thi nhiệm vụ của các bộ, công chức, viên chức...

Báo cáo về tinh giản biên chế, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Lê Văn Hội cho biết, giai đoạn 2015 - 2021, tỉnh Bắc Kạn phải giảm tối thiểu là 10% tổng biên chế được giao năm 2015, tương đương với 170 công chức; 1.044 viên chức và 43 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68. Đến nay, tỉnh đã tinh giản được 344 trường hợp; hưởng chính sách về hưu trước tuổi là 39 trường hợp và 144 trưởng hợp hưởng chính sách thôi việc ngay...

Tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, kết quả tinh giản biên chế của tỉnh đạt tỷ lệ tương đối thấp. Theo đó, Tổ đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn báo cáo rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc đã chuyển sang cơ chế tự chủ và bao nhiêu trường hợp thực hiện cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh việc thực hiện biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu; phấn đấu đến năm 2021 phải tinh giản đạt tối thiểu 10% theo quy định.

Tin và ảnh: Trần Hải