CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHAN XUÂN DŨNG
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Đứng trước xu thế phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì yêu cầu đổi mới công nghệ không chỉ riêng gì Việt Nam mà các nước khác đều rất quan trọng. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường PHAN XUÂN DŨNG, chúng ta phải thực sự vào cuộc để tiếp cận với cuộc cách mạng này; không chỉ là “nghe, phán đoán và mong ước”; phải nhận diện cho đúng bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần này để có những quyết sách trúng và phù hợp. Đây cũng vừa là cơ hội, vừa là thách thức, nếu không tiếp cận được sẽ tụt hậu.

BẠN ĐỌC VIẾT
Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.
VIDEO
PHÓNG SỰ ẢNH
 

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang