Việc xác định vị trí việc làm là cơ sở quan trọng để xác định chỉ tiêu biên chế, xóa bỏ cơ chế xin - cho trong quản lý biên chế. Tuy vậy, theo đánh giá của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, thực tế thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa qua cho thấy, việc thực hiện quy định về vị trí việc làm còn nhiều bất cập, danh mục vị trí việc làm ở các cơ quan chưa đồng bộ với mô tả vị trí việc làm. Do đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tới đây cần hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, bảo đảm xác định đúng người, đúng việc.
BẠN ĐỌC VIẾT
Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà?
Khoản 2, Điều 80, Luật Đấu giá tài sản quy định, trong thời gian 2 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực (1.7.2017), các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản thành lập trước đây theo Luật Doanh nghiệp phải chuyển đổi sang mô hình DN đấu giá tài sản thành lập theo Luật Đấu giá tài sản. Với quy định này, các DN không được giữ lại mã số DN do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, cũng như phải thay đổi mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Thời gian không còn nhiều, nhưng vì sao DN vẫn chần chừ, e ngại không chuyển đổi?
CHUYÊN ĐỀ
Không có triết lý, không thể phát triển
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Minh Hạc từng viết cuốn sách “Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam”, xuất bản lần đầu năm 2011 và tái bản năm 2013. Theo ông, mặc dù đến thời điểm này, chưa có một văn kiện nào của Đảng hay chính sách nào của Chính phủ dùng cụm từ “triết lý giáo dục”, song thực tế, triết lý này đã có và luôn là sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình phát triển của nền giáo dục nước nhà.
 
 
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang