UBTVQH giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lâm Đồng
Giám sát tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lâm Đồng, Trưởng đoàn giám sát của UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, điểm cốt lõi trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chính là phải gắn được với thẩm quyền giải quyết, chỉ rõ “địa chỉ” giải quyết cho người dân.

UBTVQH giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lâm Đồng
Phải rõ địa chỉ và trách nhiệm

BẠN ĐỌC VIẾT
Chồng chéo và khoảng trống
Quản lý môi trường không khí đang rơi vào tình trạng vừa chồng chéo, vừa có khoảng trống trong phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan, khiến lĩnh vực này rơi vào tình cảnh “cha chung không ai khóc”.

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

 
 

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang