Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
Theo chia sẻ của Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, thành viên Đoàn giám sát NGUYỄN THANH HỒNG, chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rất kịp thời và thiết thực, nhằm tạo ra một môi trường an toàn cho cuộc sống của người dân, đồng thời bảo đảm các tiêu chí để nhà đầu tư yên tâm đầu tư, sản xuất. Chuyên đề này cũng là hồi chuông cảnh báo để người dân chủ động, tích cực, chú trọng phòng cháy hơn chữa, chống.

BẠN ĐỌC VIẾT
Rối trong áp dụng văn bản
Thời hiệu áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật. Việc áp dụng đúng nguyên tắc, phù hợp sẽ dẫn đến kết quả xử lý công việc được chính xác và ngược lại. Tuy nhiên, có một thực tế là cùng một vấn đề được quy định tai hai văn bản khác nhau và có những quy định không giống nhau về thời hiệu áp dụng văn bản.
CHUYÊN ĐỀ
Không có triết lý, không thể phát triển
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Minh Hạc từng viết cuốn sách “Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam”, xuất bản lần đầu năm 2011 và tái bản năm 2013. Theo ông, mặc dù đến thời điểm này, chưa có một văn kiện nào của Đảng hay chính sách nào của Chính phủ dùng cụm từ “triết lý giáo dục”, song thực tế, triết lý này đã có và luôn là sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình phát triển của nền giáo dục nước nhà.
 
 
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang