Ngày 26.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình phát triển ngành công nghiệp và phát triển kinh tế biển theo nghị quyết của Trung ương.
BẠN ĐỌC VIẾT
Đánh giá kỹ năng bằng công cụ nào?
Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo bộ công cụ đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Việc xây dựng bộ công cụ này được kỳ vọng là sẽ nhận diện được năng lực của các tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, xác định được một cách chính xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Tuy nhiên, tiêu chí nào để đánh giá năng lực, kỹ năng là vấn đề không đơn giản.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang