Cập nhật 10:24 | 29/05/2020 (GMT+7)
.
Việc xác định thứ tự ưu tiên các vấn đề giám sát rất quan trọng, đại biểu cần lựa chọn những vấn đề đa số cử tri, nhân dân quan tâm, tác động lớn đến sự phát triển của địa phương. Ngoài giám sát qua báo cáo, cần tăng cường giám sát trực tiếp. Khi trao đổi với các đơn vị chịu sự giám sát, câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, đi sâu vào những vướng mắc, hướng khắc phục... Quá trình giám sát, khi phát hiện những điều bất hợp lý, đại biểu không nên chỉ trích cơ quan chấp hành mà cần tìm được biện pháp hữu ích để điều chỉnh hoặc giải quyết.

 

Quay trở lại đầu trang