CHÍNH TRỊ » Thời sự Quốc hội
Cập nhật 08:29 | 26/05/2019 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV:
20:14 24/05/2019
Đây là đề nghị của nhiều ĐBQH tại Phiên thảo luận ở tổ chiều nay về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
00:02 25/05/2019
Ngày 24/5/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm của Kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV:
18:01 24/05/2019
Phân định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước (Điều 21) và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Thanh tra nhà nước (Điều 22) trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) như thế nào cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm trong Phiên thảo luận ở hội trường về dự luật này.
Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV:
18:00 24/05/2019
Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, quy định tại Điều 59 là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận trong Phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) hôm nay.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức:
17:17 24/05/2019
Việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương đã được xác định rõ tại các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 Khóa XII của Đảng; giải quyết các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn; đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung các luật quy định về tổ chức bộ máy và định hướng cải cách tiền lương đã được đề ra.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương:
17:11 24/05/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cơ cấu tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương, khắc phục các hạn chế, bất cập, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước.
Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV:
12:13 24/05/2019
Sáng nay, 24.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã nghe Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
22:51 23/05/2019
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng Thư ký Quốc hội vừa có Văn bản số 1389/TTKQH-TT về việc công bố 3 nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV thông qua.
22:51 23/05/2019
Ngày 23/5/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
Dự án Luật Thư viện:
19:40 23/05/2019
Đó là nhận định của một số ĐBQH về quy định của dự án Luật Thư viện tại phiên họp tổ. ĐBQH Trần Văn Túy (Bắc Ninh), ĐBQH Nguyễn Thị Mai Phương (Gia Lai) cho rằng, một số nội dung trong dự án Luật Thư viện chưa giải quyết được căn cơ vấn đề là tăng số lượng độc giả sử dụng thư viện. Việc tổ chức thư viện còn bất cập về mô hình tổ chức từ thôn, xã, huyện, tỉnh. Quy định về phân loại thư viện còn chưa làm rõ sự khác biệt giữa thư viện truyền thống, thư viện số và thư viện tích hợp là như thế nào?
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang