DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 08:21 | 26/05/2019 (GMT+7)
.
22:08 25/05/2019
Đoàn giám sát HĐND huyện đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 77 và Nghị quyết số 101 của HĐND huyện về hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và 2018 trên địa bàn.
22:08 25/05/2019
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Sở GD - ĐT để nghe đề xuất về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực GD - ĐT trên địa bàn.
22:08 25/05/2019
Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa giám sát kết quả triển khai Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Xín Mần.
22:51 23/05/2019
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018 tại sở Y tế.
H. Thanh Trì, Hà Nội
22:51 23/05/2019
Ngày 23.5, Thường trực HĐND huyện Thanh Trì đã tổ chức phiên giải trình về kết quả triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế trên địa bàn.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang