DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 18:46 | 09/04/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII:
22:35 31/03/2020
Chiều 31.3, tại TP Hạ Long, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) thảo luận, quyết định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.
Vĩnh Phúc
23:04 07/04/2020
Sáng 7.4, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đã giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Đảo.
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
23:00 07/04/2020
Sáng 7.4, HĐND tỉnh Khóa VII tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 7 bàn và thông qua các nghị quyết quan trọng. Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu; đồng thời, đưa vào áp dụng phần mềm “họp thông minh” để thực hiện kỳ họp không giấy tờ và lần đầu tiên biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp bằng máy tính bảng. Trước khi vào họp, các đại biểu HĐND tỉnh được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn bảo đảm an toàn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
21:20 04/04/2020
Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 xem xét, đánh giá về tiến độ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp 15), Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất bổ sung một số nội dung vào chương trình kỳ họp. Đặc biệt, thời gian, thành phần tham dự kỳ họp sẽ được quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương gắn với chỉ đạo của Trung ương về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua xem xét dự kiến khả năng bố trí nguồn triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương chưa xem xét trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách, quy định làm tăng chi ngân sách (trừ các nội dung cần thiết, cấp bách đã đưa vào chương trình Kỳ họp 15). Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các nội dung chuyên đề dự kiến trình tại các kỳ họp trong năm 2020, làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn khi đề xuất xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết; dự kiến nguồn lực thực hiện…
21:20 04/04/2020
Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã nhất trí điều chỉnh giảm 54 người làm việc và 4 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp GD - ĐT thuộc huyện Tam Đường, để điều chỉnh tăng biên chế cho các đơn vị sự nghiệp GD - ĐT thuộc thành phố Lai Châu. Nhất trí bổ sung định mức sử dụng xe ô tô cho 35 cơ quan, tổ chức, đơn vị và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Nhất trí phân bổ số kinh phí 5.000 triệu đồng cho Sở NN - PTNT để thực hiện dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 tỉnh Lai Châu từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 theo đề nghị của UBND tỉnh. Riêng việc đề nghị giao 111 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí chủ trương và đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.
21:20 04/04/2020
Làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng quy hoạch, thu hồi san ủi, bồi thường và bán đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2019, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp để giải quyết công việc đạt kết quả cao. Phòng TN - MT xây dựng kế hoạch công việc phù hợp tránh dồn việc vào cuối năm. Quá trình quy hoạch phải công khai, minh bạch đồng thời cần tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nắm được; hoàn thiện sớm hồ sơ và cấp đất cho nhân dân; xem xét các hộ chưa được cấp đất qua đó có các giải pháp cụ thể. Hội đồng bồi thường cần xác định thống kê đền bù ngay từ đầu, tính toán áp dụng đúng thang bậc bồi thường, đúng với thực tế, tránh dân tình thắc mắc, khiếu kiện; giải quyết thỏa đáng những thắc mắc của nhân dân về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng; việc san ủi và thi công công trình cần được nghiên cứu cụ thể, tránh việc đẩy giá; đấu giá đất cần công khai, minh bạch.
10:05 04/04/2020
Ban Pháp chế HĐND thành phố đã khảo sát thực tế đối với xã Đại Thành, phường Hiệp Lợi về công tác chuẩn bị tài liệu kỳ họp HĐND và lưu trữ hồ sơ tại kỳ họp HĐND giai đoạn 2018 - 2019. Để tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND, UBND thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện tốt việc trình, gửi các tài liệu đến các Ban HĐND thẩm tra đúng quy định. Do đó, tài liệu kỳ họp HĐND đều được gửi đến đại biểu HĐND trước ngày khai mạc kỳ họp bảo đảm bảo thời gian để đại biểu nghiên cứu. Những tài liệu phục vụ kỳ họp, các nghị quyết và một số văn bản khác đều được UBND tỉnh lưu trữ theo quy định về lưu trữ... Ban đề nghị, các đơn vị cần lưu ý việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, tài liệu liên quan phải bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng và bổ sung một số tài liệu lưu trữ có trong kỳ họp nhưng chưa có trong hồ sơ lưu trữ. Sau khi kết thúc kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND từng đơn vị thực hiện rà soát các văn bản đã được thông qua để ban hành, lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang