Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Tại phiên họp sáng qua, các Ủy viên UBTVQH nêu rõ quan điểm đồng tình hơn với phương án quy định về tuổi nghỉ hưu trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do Chính phủ trình. Phương án này được đánh giá là rõ ràng, cụ thể hơn và theo đó cũng minh bạch hơn trong quá trình áp dụng luật sau này. Tuy nhiên, vì đây là bộ luật gốc nên các Ủy viên UBTVQH cũng đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện, thiết kế thêm để bao quát được hết các quy định về tuổi nghỉ hưu mang tính đặc thù đã được quy định trong một số luật chuyên ngành hiện nay trên tinh thần những vấn đề nào đã chứng minh trong thực tiễn là đúng đắn thì cần luật hóa.
BẠN ĐỌC VIẾT
Khi tính minh bạch thấp
Khi Việt Nam - Liên minh châu Âu ký kết hiệp định Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) và việc cấp phép FLEGT sẽ được tiến hành trong thời gian sau năm 2020 thì việc thực thi đầy đủ nguyên tắc minh bạch trong sản xuất lâm nghiệp là một trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên. Tuy nhiên, kết quả khảo sát, điều tra về tác động của VPA-FLEGT do FAO tài trợ và Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) thực hiện tại 4 tỉnh đã cho thấy nhiều việc cần phải làm để bảo đảm được tính minh bạch, nhất là tại hộ trồng rừng, doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô siêu nhỏ và nhỏ trong sản xuất lâm nghiệp.
VIDEO
PHÓNG SỰ ẢNH
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang