Cập nhật 17:29 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
08:41 08/09/2019
Để hoạt động của HĐND ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn, khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, bên cạnh những giải pháp đồng bộ, quyết liệt thay đổi tư duy, nhận thức và cách làm, cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho đại biểu HĐND chuyên trách để thu hút người có trình độ, năng lực. Bên cạnh đó, cần quy định chế độ khen thưởng nhằm động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND.
Quy trình xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân
08:09 06/09/2019
Thực tế, vẫn còn bất cập liên quan đến quy trình xây dựng nghị quyết HĐND mà Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL chưa giải quyết được. Đó chính là: Việc quy định quỹ thời gian để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra; hình thức chuyển tài liệu đến đại biểu. Đối với nghị quyết có nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 27, không phải thực hiện quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết; nghị quyết có nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 27, vẫn thực hiện theo quy trình đã được quy định.
HĐND tỉnh Tuyên Quang
09:01 04/09/2019
Thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, tài liệu điều hành hoạt động, điều hành kỳ họp HĐND, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa được mục tiêu phòng họp hay kỳ họp “không giấy”, cần xem xét xem xét sửa đổi một số quy định liên quan và thực hiện đồng bộ các yêu cầu đặt ra.
08:21 29/08/2019
Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm phân tích, đánh giá về thực trạng và vướng mắc trong thực thi pháp luật, những chủ trương, biện pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị trên địa bàn tỉnh.
08:21 29/08/2019
Những năm gần đây, dư luận hết sức quan tâm tới những vụ án hình sự, kỳ vọng của người dân đối với hoạt động xét xử của tòa án cũng ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi các thẩm phán phải có những tư duy đổi mới để nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự.
08:20 29/08/2019
Nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND với các cơ quan tiến hành tố tụng, hoạt động giám sát cần phải tiến hành thường xuyên, chủ động trong chọn mục tiêu, vấn đề để theo sát thực tiễn. Các đại biểu phải có kỹ năng, am hiểu về pháp luật, hoạt động tư pháp.
Hoạt động thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân
07:52 28/08/2019
Thông thường, cuộc họp thẩm tra khá “nóng”, nhất là khi có nhiều vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan trình và Ban thẩm tra. Để chính kiến của Ban HĐND khiến cơ quan trình tâm phục, khẩu phục, phải làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc thẩm tra. Cần xác định, đối chất và tranh luận tại cuộc thẩm tra không phải là không tốt mà đó là sự hấp dẫn của hoạt động này. Tranh luận để làm rõ vấn đề và đi đến thống nhất.
Hoạt động thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân
07:54 27/08/2019
Khi các thành viên Ban HĐND được kiểm chứng một cách khá chắc chắn các số liệu, nhận định, đánh giá và cả giải pháp trong báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án có sát hợp thực tế hay không, các con số, lời lẽ văn bản thẩm tra sẽ không còn khô khan, cứng nhắc nữa. Từ đó, thành viên Ban sẽ có cái nhìn toàn diện hơn, hiểu rõ được bản chất của vấn đề và có các chính kiến riêng để nghiên cứu, đối chiếu với thực tiễn, pháp luật để đóng góp ý kiến thẩm tra.
Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh
07:24 24/08/2019
Để các quyết sách của HĐND được thông qua với sự đồng thuận cao của đại biểu, sớm phát huy hiệu quả, cần nhiều giải pháp, trong đó có vai trò điều hành của chủ tọa. Theo đó, đối với những báo cáo, đề án dài, cần điều hành theo hướng chỉ trình bày tóm tắt hoặc trình bày nội dung chính nêu trong tờ trình, dành thời gian cho thảo luận các vấn đề sẽ quyết định; định hướng thảo luận những vấn đề có ý kiến khác nhau để các đại biểu thảo luận, thống nhất trước khi biểu quyết.
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội TXCT chuyên đề kết quả thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
07:13 23/08/2019
Việc ban hành Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tạo cơ chế xử lý đồng bộ, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu của TCTD. Tuy nhiên, qua TXCT chuyên đề của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội mới đây về nội dung này, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được nêu ra, kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục, nhất là việc tăng cường trách nhiệm của các ban, ngành liên quan.
Quay trở lại đầu trang