Cập nhật 16:52 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Giang Khóa XVII

Dồn lực cho nông nghiệp, nông thôn

07:29 | 18/07/2019
Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được các đại biểu phân tích, chỉ rõ tại kỳ họp. Trong đó, chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 5,03% (thấp hơn mức tăng 7,8% của cùng kỳ 2018); việc triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư chưa đạt tiến độ; tỷ lệ hộ tái nghèo và phát sinh nghèo mới còn cao… là các vấn đề được đưa ra bàn luận và có giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong thời gian tới.

9/14 chỉ tiêu đạt 50% trở lên

Theo đánh giá của các đại biểu, 6 tháng đầu năm, nền kinh tế của tỉnh Hà Giang tiếp tục có sự tăng trưởng. 9/14 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ đạt 50% trở lên, trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành 100% kế hoạch năm. Một số chỉ tiêu về an sinh xã hội đạt trên 70% kế hoạch. Sản xuất nông, lâm nghiệp đã dần hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng an toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường nông sản. Đáng ghi nhận nữa đó chính là công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này được thể hiện qua chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 25 bậc so với năm 2017, xếp 36/63 tỉnh, thành phố; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) tăng 5 bậc, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Đồng thời, rút ngắn 30% thời gian giải quyết đối với 299 thủ tục hành chính; tinh giản 701 biên chế so với năm 2018…


Các đại biểu tham dự kỳ họp Ảnh: Xuân Việt

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn thừa nhận, việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang vẫn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 5,03%, thấp hơn mức tăng 7,8% của cùng kỳ năm 2018; tổng đầu tư toàn xã hội giảm 23%; công nghiệp khai khoáng giảm 24,4%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể còn lớn so với số doanh nghiệp thành lập mới; đặc biệt có tới 42% doanh nghiệp hoạt động nhưng không có doanh thu và phát sinh thuế. Cùng với đó, thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh trong chăn nuôi… là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm.

Để khắc phục những yếu kém trên, các đại biểu cho rằng, UBND tỉnh cần nhanh chóng rà soát, đánh giá các chỉ tiêu còn đạt thấp. Đồng thời, đề ra các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế. Trong đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh có sức thu hút cao; thực hiện tốt chương trình khởi nghiệp; tiếp tục có biện pháp nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa người sản xuất và các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và bao tiêu nông sản và các sản phẩm trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, phải quyết liệt hơn trong chấn chỉnh hoạt động xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Cũng tại kỳ họp, đi sâu phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ngô Xuân Nam cho rằng: Việc thu hút đầu tư đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên nút thắt trong khâu giải phóng mặt bằng hay vướng trong quy hoạch vẫn chưa được tháo gỡ. Điều này dẫn đến các dự án trọng điểm vốn ngoài ngân sách chậm được triển khai. Vì vậy, cần sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc thủ tục đầu tư, thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, sớm đi vào hoạt động.

Nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân

Có thể khẳng định, thời gian qua, nhiệm vụ ổn định đời sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh… khiến nhiệm vụ đó chưa đạt kết quả như mong muốn. Thực tế, trên địa bàn tỉnh hiện nay, tỷ lệ hộ tái nghèo và phát sinh nghèo mới còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 99% tổng số hộ nghèo.

Chỉ rõ những nguyên nhân, các đại biểu cho rằng: Việc triển khai thực hiện Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới chưa thực sự phát huy hiệu quả. Bởi, một số dự án ổn định dân cư không bảo đảm tiến độ do chưa được bố trí đủ vốn nên các hộ chưa được di chuyển về nơi ở mới an toàn. Mặt khác, một số huyện còn lúng túng trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho người dân.

Xoay quanh câu chuyện làm thế nào để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân, các đại biểu cho rằng: Dự thảo Nghị quyết về việc giao chi tiết 10% nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn nước ngoài, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang là đúng đắn và cần thiết. Trong đó, nhất trí với phương án UBND tỉnh phân bổ 15.000 triệu đồng hỗ trợ phát triển HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, còn lại 123.390 triệu đồng phân bổ cho 26 xã với 263 thôn bản trên địa bàn tỉnh Hà Giang để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo đề án đã được phê duyệt. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN - PTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp trong Dự thảo Nghị quyết.

Thời gian tới, tỉnh cần nhanh chóng tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án ổn định dân cư tập trung, nhất là đối với các dự án đang dở dang; xem xét tính hiệu quả của dự án để có giải pháp phù hợp, tránh tình trạng để dự án kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, xem xét kỹ tính hiệu quả của đề án trước khi phê duyệt đầu tư đối với những dự án ổn định dân cư tập trung mới. Bên cạnh đó, cần có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các huyện trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hình thức đầu tư có thu hồi. Đặc biệt, tỉnh cần xem xét bố trí ngân sách, tạo quỹ đất để giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn làm nhà ở; quan tâm bố trí nguồn kinh phí hợp lý để đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt, các công trình thủy lợi cho đồng bào…

TRỌNG HIẾU
Quay trở lại đầu trang