Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Quảng Ninh hướng đến tổ chức thành công Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XIII

Nâng mức chuẩn nghèo, cận nghèo khu vực thành thị

08:12 | 27/07/2019
Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII này, UBND tỉnh sẽ có tờ trình về nâng mức chuẩn nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, áp dụng đối với các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí.

Những năm qua, giảm nghèo luôn được coi là chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Từ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các dự án, chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước, sự chung tay của cả cộng đồng, công tác giảm nghèo bền vững đã đạt những kết quả tích cực. Theo đó, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống, mức sống của khu vực miền núi và đồng bằng cũng như giữa các dân tộc được rút ngắn. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,2%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn chiếm 78,35% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; các thành phố thuộc tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua, mức sống tối thiểu của người dân cũng tăng theo, dẫn đến chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị) chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu bảo đảm mức sống tối thiểu. Trong đó, tại những địa phương có điều kiện kinh tế phát triển như: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, điều này càng được thể hiện rõ nét.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã hoàn thiện tờ trình về việc đề nghị, nâng mức chuẩn nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, áp dụng đối với các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí. Theo tờ trình, UBND tỉnh Quảng Ninh dự kiến nâng chuẩn nghèo, cận nghèo của tỉnh bằng 1,3 lần so với chuẩn nghèo, cận nghèo của Trung ương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ. Nếu được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, tiêu chí đánh giá hộ nghèo tại các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí là: Hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng chuẩn nghèo của tỉnh trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên chuẩn nghèo của tỉnh đến chuẩn cận nghèo của tỉnh và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên chuẩn nghèo của tỉnh đến chuẩn cận nghèo của tỉnh và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ có mức sống trung bình là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng mức sống trung bình theo quy định Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc nâng chuẩn nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều và ban hành các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, áp dụng đối với các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí được đánh giá là cần thiết và phù hợp với yêu cầu khách quan. Qua đó, tạo điều kiện cho một bộ phận hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương, một bộ phận hộ dân hiện nay có mức sống trung bình (trong đó có một số hộ mới thoát chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo theo quy định của Trung ương) đủ điều kiện thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới. Bước điều chỉnh này cũng để bảo đảm mục tiêu nâng chuẩn nghèo của tỉnh cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương quy định từ 30-50% đã đề ra tại Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 25.9.2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý, thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với các khu vực được nâng chuẩn nghèo, cận nghèo nói riêng.

PHONG NAM
Quay trở lại đầu trang