Cập nhật 11:44 | 28/01/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII

Tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu cao hơn

08:33 | 12/12/2019
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều dấu ấn. HĐND tỉnh đã thông qua 25 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Bắc Giang tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Kỳ họp cũng ghi nhận những phát biểu tâm huyết của các đại biểu để hoàn thành kế hoạch năm 2020 và chặng đường phát triển bền vững của Bắc Giang trong giai đoạn mới.

Hoàn thành sứ mệnh năm bản lề 2019

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong  trong năm 2019, HĐND tỉnh đã thống nhất nhận định:  Năm bản lề 2019 mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quyết định của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt và sát sao của UBND tỉnh, sự chủ động, nỗ lực, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, kinh tế  - xã hội của tỉnh năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước; sản xuất công nghiệp tiếp tục bứt phá. Năng suất lao động được cải thiện. Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư có cải thiện. Thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư và phát triển tiếp tục khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào cứng hóa giao thông nông thôn đạt kết quả nổi bật. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe ngày càng tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm mạnh…

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các mặt; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. HĐND tỉnh cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân quan tâm. Hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình bảo đảm phát huy dân chủ, tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách thực chất, qua đó chỉ rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thực tiễn.

Trên cơ sở bàn thảo kỹ, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng, tiêu biểu như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2018; Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015 - 2020…


Kỳ họp ghi nhận những đóng góp của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND năm 2019
Ảnh: Nguyễn Ánh

Đồng bộ các giải pháp phát triển

Những ngày cuối của năm 2019 đang dần trôi qua, Bắc Giang đang chuẩn bị bước sang năm 2020, năm cuối trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chuẩn bị cho quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm (giai đoạn 2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Với tầm quan trọng đặc biệt của năm 2020, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu tập trung: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hài hòa, đồng bộ các ngành kinh tế, các vùng kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương; ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp, lấy phát triển công nghiệp là trụ cột, là động lực chủ yếu để tạo sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh. Bám sát và triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tư nhân; xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của địa phương phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 401-NQ/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Cụ thể hóa trong quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh năm 2020 các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp…

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương. Tiếp tục quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả thu ngân sách nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn dự phòng, vượt thu, kết dư ngân sách và tài sản công. Tập trung cao giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải; tuyên truyền đẩy mạnh giảm thiểu rác thải nhựa…

Tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công; chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo thực hiện tốt pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển nhà ở và các thiết chế phục vụ công nhân trong khu công nghiệp.

Thường xuyên nắm sát tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tiếp tục duy trì nền nếp chế độ tiếp công dân của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh, không để trở thành điểm “nóng”. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Gắn chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ với theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ. Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu…

NGUYỄN ÁNH
Quay trở lại đầu trang