Cập nhật 11:44 | 28/01/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII

Công nghiệp dẫn dắt tăng trưởng bền vững

08:34 | 12/12/2019
Liên tiếp đạt kỷ lục trong tăng trưởng kinh tế, thế nhưng kết quả đó chưa bao giờ làm cho Bắc Giang “say sưa” với các thành tựu. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã thẳng thắn rõ những hạn chế, yếu kém và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Lãnh đạo các sở, ngành đã rất thẳng thắn khi tham gia giải trình tại phiên thảo luận. Sự thẳng thắn, trách nhiệm được ví như những ngọn lửa tiếp sức để Bắc Giang sẵn sàng cho chặng đường về đích.

Tầm nhìn chiến lược về công tác quy hoạch

Bắc Giang đang trong giai đoạn vàng phát triển, khi liên tiếp các năm đều đạt tăng trưởng cao vượt bậc. Thế nhưng, đằng sau những niềm vui, những “con số biết nói,” các đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về những hạn chế, tồn tại nổi cộm trong bức tranh kinh tế - xã hội, nhất là chất lượng công tác quy hoạch của tỉnh.

Tại phiên thảo luận tổ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trăn trở: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của Bắc Giang vẫn còn những hạn chế; công tác dự báo trên một số lĩnh cực còn yếu... “Đặc biệt, tầm nhìn của một số dự án quy hoạch và lĩnh vực kinh tế còn hạn hẹp, không theo kịp tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị. Trình độ, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ làm công tác quy hoạch, kế hoạch còn hạn chế nên chưa xác định được định hướng phát triển chiến lược dài hạn, quy mô đủ tầm vóc phát triển không gian phát triển kinh tế - xã hội… Khắc phục hạn chế trên và mở lối cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, rất cần một quy hoạch chiến lược dài hạn và quy hoạch phải đi trước một bước”, ông Thái nhấn mạnh.


Đại biểu thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ảnh: Bách Hợp

Trước những vấn đề liên quan đến quy hoạch được các đại biểu nêu ra, Giám đốc Sở KH - ĐT Trịnh Hữu Thắng cho biết: Sẽ tập trung triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch các vùng huyện bảo đảm đúng các nguyên tắc. Trong đó: Bảo đảm tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo quy định; bảo đảm tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành/lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh; bảo đảm tính bền vững, dài hạn và có tính khả thi, kế thừa, phù hợp với nhu cầu thị trường. Tăng cường bồi dưỡng, hình thành đội ngũ chuyên gia về quy hoạch, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng và điều hành quy hoạch, kế hoạch…

Box: Một trong những vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu phản ánh đó chính là việc sáp nhập thôn hiện nay còn nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho biết: Việc sáp nhập thôn, xã đều có xây dựng đề án, vì vậy sau sáp nhập phải thực hiện theo đề án. Đối với cấp thôn thì linh hoạt thực hiện theo yêu cầu thực tế từng thôn. UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ xây dựng hướng dẫn đối với các thôn sáp nhập, đặc biệt tổ chức đợt giải quyết vấn đề về giấy tờ đối với các đơn vị sáp nhập. UBND tỉnh, huyện sẽ chỉ đạo dần các vấn đề sau sáp nhập xã, thị trấn. UBND các huyện sẽ giải quyết các vấn đề sau sáp nhập thôn…

Chú trọng mô hình tăng trưởng bền vững

Không thể phủ định, công nghiệp đã thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần giải pháp căn cơ để công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững và cần có ngành công nghiệp chủ lực đóng vai trò dẫn dắt…

Giải đáp những băn khoăn của các đại biểu, Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tấn cho biết: Tỉnh đã xây dựng Đề án về mô hình tăng trưởng; đánh giá phát triển công nghiệp của tỉnh từ năm 1997 đến nay; có kế hoạch Chiến lược về phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mô hình tăng trưởng của tỉnh được xác định phát triển trên cả 3 lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp, tạo bước đột phá để công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Từng bước đưa Bắc Giang từ một tỉnh nông nghiệp trở thành tỉnh có nền công nghiệp, đô thị, dịch vụ phát triển.

Để phát triển công nghiệp gắn với mô hình tăng trưởng bền vững của tỉnh, thời gian tới, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức quy hoạch và tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Bổ sung quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng thu hút đầu tư các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp…

Thảo luận về những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Bí thư Huyện ủy Tân Yên Lâm Thị Hương Thành và nhiều đại biểu cho rằng: UBND tỉnh cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường chỉ đạo liên kết sản xuất trong nội bộ nông dân, thành lập các tổ hợp tác, HTX; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP; chú trọng quản lý nhà nước về phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho phát triển nông nghiệp hàng hóa phát triển bền vững…

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận thực trạng tăng trưởng và yếu tố công bằng xã hội, đồng thời đề nghị UBND nhân tỉnh có giải pháp quyết liệt nhằm xử lý các vấn đề về môi trường; gỡ vướng trong công tác GPMB triển khai các dự án; tăng cường hiệu quả nuôi dưỡng nguồn ngân sách; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông… đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự…

Ghi nhận các ý kiến thảo luận của đại biểu phản ánh đa dạng, sâu toàn diện, khách quan bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh: Trong phát triển kinh tế - xã hội cần quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển xã hội hài hòa, phát triển kinh tế, cần chú trọng quan tâm lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, hài hòa phát triển giữa các vùng miền. Trong điều kiện nguồn lực nhà nước còn hạn chế, việc đầu tư phát triển không thể dàn trải mà phải tập trung có trọng tâm, trọng điểm, chú ý giải quyết những nhu cầu bức thiết, căn bản của nhân dân...

NGUYỄN ÁNH
Quay trở lại đầu trang