Cập nhật 22:03 | 29/03/2020 (GMT+7)
.
11/05/2007
Bầu cử là một cuộc chiến giành quyền lực hợp pháp mà ở đó mọi vấn đề được trình bày và giải quyết thông qua các diễn đàn chính trị. Song trên thực tế, bạo lực lại là những vấn đề khó tránh khỏi trong các cuộc bầu cử. Do đó, một cuộc bầu cử thành công không thể thiếu vắng vai trò của các lực lượng an ninh. Mặc dù mỗi cuộc bầu cử mang một nét riêng biệt, tuỳ thuộc vào các giá trị xã hội, chính trị, tôn giáo, lịch sử và văn hoá của quốc gia đó, song để làm nên thành công của một cuộc bầu cử, lực lượng an ninh nào cũng phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định.
11/05/2007
Các mối đe dọa an ninh là yếu tố không thể loại trừ đối với mỗi cuộc bầu cử. Chỉ có những kế hoạch an ninh kèm theo khả năng phân tích thấu đáo và tổng thể trên mọi khía cạnh mới đảm bảo cho một cuộc bầu cử diễn ra an toàn.
11/05/2007
Nghiên cứu lịch sử các cuộc bầu cử trên thế giới có thể rút ra một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho bầu cử. Khả năng ứng dụng của các biện pháp này tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi quốc gia, song nó rất đáng để các quan chức phụ trách bầu cử và các nhân viên an ninh lưu tâm.
11/05/2007
Nhìn chung, một tiến trình bầu cử có thể “xuôi chèo mát mái” nếu bảo đảm được ba loại hình an ninh chính: an ninh tĩnh như bảo vệ kho phiếu, khu vực bầu cử hay khu vực phòng ban; an ninh động như bảo vệ các nhóm đăng ký bầu cử hay các địa điểm diễn ra chiến dịch tranh cử và loại hình an ninh trung gian có nhiệm vụ hỗ trợ cho an ninh tĩnh và an ninh động trong trường hợp xảy ra sự cố. Công tác phân bổ nhiệm vụ gìn giữ an ninh được tiến hành tuỳ theo từng loại hình an ninh và tuỳ theo điều kiện chính trị, tài chính hay luật pháp của nơi diễn ra bầu cử.
Quay trở lại đầu trang