Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương

08:42 | 07/03/2014
Giám sát của hội đồng còn bao hàm việc đánh giá tính hiệu quả và hiệu năng hoạt động của chính quyền địa phương. Khái niệm hiệu quả trong mọi công việc mà hội đồng và hành chính địa phương đang làm như thế nào? Vẫn còn quan niệm đồng nhất giữa hiệu quả với năng suất, chi phí hoặc hiệu năng (chi phí tiền bạc và thời gian ít mà vẫn đạt mức dự kiến) hoặc đồng nhất hiệu quả với kết quả cuối cùng (có đầu ra, sản phẩm, bất luận có đạt mục tiêu không).

Một chuyên gia về khoa học quản lý đã định nghĩa “tính hiệu quả” là làm một việc đúng, và đồng thời làm việc đó theo đúng cách thức, có năng suất. Như vậy, để hoạt động có hiệu quả thì đại biểu dân cử không những chỉ biết chọn đúng việc để quyết mà còn phải cân nhắc quyết định cả cách làm đúng, chi phí thời gian, tiền bạc và nhân lực hợp lý để đạt mục đích của chính sách/dự án đã quyết định. Tương tự như vậy, cơ quan chấp hành không những chỉ quan tâm tới việc thực hiện đúng “việc” đã được hội đồng “quyết” mà cũng phải thường xuyên kiểm tra xem các biện pháp tổ chức thực thi có được làm đúng cách thức, tiêu chuẩn, chế độ, có hướng tới mục đích hay không? Như vậy, phải đặt ra tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả ngay trong quá trình đề ra chính sách để làm cơ sở cho giám sát thi hành chính sách.

Cho dù hội đồng quyết định rằng chính quyền trực tiếp thực hiện chương trình nào đó hoặc hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân, hoặc vận động xã hội đóng góp, thì hội đồng vẫn phải có trách nhiệm giám sát đảm bảo dịch vụ được thực hiện theo tiêu chuẩn và điều kiện mà Hội đồng đã đề ra trong nghị quyết. Tóm lại, bên cạnh sự thuyết phục về sự cần thiết của chương trình (chọn đúng việc), còn phải biết làm đúng cách để đạt mục tiêu cao nhất.

Một số tác giả nghiên cứu về chính quyền địa phương nói rằng, hiệu năng là thước đo chi phí của mỗi đơn vị sản phẩm, còn hiệu quả là thước đo chất lượng của sản phẩm đó - sản phẩm có đạt được kết quả mong muốn của hội đồng không? Đó là ý nghĩa của giám sát hiệu quả trên cơ sở tiêu chuẩn đặt ra từ khi hội đồng xây dựng và ban hành các quyết sách của mình. Khi đề cập tới hiệu quả của một tổ chức (ví dụ Hội đồng), thì không nên bó hẹp ở thang độ pháp quy về vai trò, trách nhiệm của tổ chức đó. Hiệu quả quan trọng hơn vì nó là nền tảng của thành công – còn hiệu năng là điều kiện tối thiểu để tồn tại sau khi đạt được thành công.

Thêm nữa, đầu ra của chính sách chưa chắc đã tạo ra kết quả hữu ích như Hội đồng mong muốn hoặc về lâu dài không hữu ích. Phải nhận thấy rằng có sự khác biệt lớn giữa đánh giá quá trình và đánh giá kết quả. Hầu hết các trường hợp giám sát hiệu quả của một chính sách đều phải giám sát hiệu quả thực tế trong quá trình thực hiện (giám sát sau quyết định); nhưng rồi kết quả giám sát này lại trực tiếp phục vụ hình thành quyết định mới. Hiệu quả của chính sách khó đánh giá hơn nhiều vì nó liên quan tới việc đánh giá xem nhà hoạch định chính sách có lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế trong điều kiện các nguồn lực khan hiếm hay không.

Vai trò giám sát của hội đồng thể hiện qua đánh giá việc thực hiện chính sách theo các tiêu chí sau: Chương trình hay chính sách có đáp ứng được nhu cầu hội đồng mong đợi không? Nhu cầu này được đáp ứng như thế nào? Hội đồng có đánh giá quá mức hay dưới mức so với tầm quan trọng của công việc và tính khả thi hay không? Chương trình có nên giao cho người khác thực hiện dưới sự giám sát thường xuyên của hội đồng hay không? có kiểm soát được họ không?

Minh Thy
Quay trở lại đầu trang