Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
Công cụ giám sát của Hội đồng địa phương

Thẻ cho điểm cộng đồng và Thẻ báo cáo công dân
Thu hút cộng đồng tham gia giám sát

07:59 | 21/03/2014
Được khởi xướng khoảng hai mươi năm trước, Thẻ cho điểm cộng đồng (Community Score Card - CSC) và Thẻ báo cáo công dân (Citizen Report Card - CRC) là những công cụ giám sát ở Hội đồng địa phương một số nước với sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương.

Như tên gọi, Thẻ cho điểm cộng đồng là một dạng đánh giá, cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ cùng “cho điểm” về chất lượng dịch vụ, sau đó đối chiếu với nhau để có kết quả đánh giá. Hội đồng địa phương áp dụng công cụ này để thu hút sự tham gia của cộng đồng vào quá trình hoạch định, ban hành chính sách và giám sát việc thực hiện chính sách ở địa phương.

Thẻ cho điểm cộng đồng không chỉ ghi nhận các ý kiến, nhận xét về chất lượng của chính sách, việc thực thi chính sách, mà còn là một quá trình đối thoại để các thành viên của cộng đồng và chính quyền thảo luận với nhau về quan điểm của mình và cùng nhau tìm cách cải thiện chính sách. Công cụ thẻ cho điểm cộng đồng thường chỉ tập trung vào một số lĩnh vực chính sách cụ thể, do đó sẽ phát huy tốt nhất ở cấp địa phương nơi xác định được chính xác và cụ thể lĩnh vực chính sách và nhóm “cộng đồng” đang hưởng thụ chính sách. Từ các kết quả có thể chuyển thành hành động ngay lập tức và chuyển lên các cấp cao hơn để tổng hợp; do đó cho phép tiến hành đồng thời cải thiện ở cơ sở cũng như bổ sung cho hoạt động giám sát ở cấp tỉnh và quốc gia.

Thẻ Báo cáo công dân là một bộ công cụ giúp các cơ quan nhà nước thu thập có hệ thống các nhận xét, góp ý từ những người sử dụng dịch vụ công; cung cấp cho các công dân và chính quyền những dữ liệu cả định tính và định lượng về hiện trạng và thiếu hụt trong công tác tổ chức các dịch vụ công. CRC cung cấp thông tin về những thiếu sót trong dịch vụ cho người dân nói chung hay cho từng nhóm dân đặc thù, chẳng hạn nhóm công nhân lao động nhập cư, người dân tộc thiểu số, nhóm phụ nữ hay trẻ em; qua đó mở ra cơ hội so sánh chất lượng dịch vụ giữa các nhóm, ví dụ nhóm hộ nghèo và hộ khác… CRC mang lại những bằng chứng xác thực và thúc đẩy lộ trình cho cộng đồng, các tổ chức dân sự và chính quyền địa phương cùng trao đổi nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Như vậy, CRC có tác dụng để đánh giá, nhìn nhận về: có hay không các dịch vụ cần thiết; người dân được tiếp cận tới các dịch vụ như thế nào; cách thức sử dụng dịch vụ; chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ; Người sử dụng dịch vụ thường gặp phải những vấn đề gì; khả năng đáp ứng, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh của đơn vị cung cấp dịch vụ; minh bạch trong cung cấp dịch vụ, ví dụ công bố các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; chi phí phát sinh để sử dụng dịch vụ, bao gồm cả các chi phí ngầm như hối lộ; và Đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công cụ Thẻ báo cáo công dân có thể tính được mức độ hài lòng chung từ hệ số của các dịch vụ có liên quan đồng thời xác định được nguyên nhân hài lòng hay chưa hài lòng. CRC cho phép nhìn nhận hàng loạt các loại dịch vụ và có được bức tranh tổng thể, so sánh chất lượng lẫn nhau. CRC cũng có thể chỉ tập trung vào một loại hình dịch vụ nhất định và so sánh giữa các vùng, các địa phương. CRC ghi nhận các ý kiến, nhận định của các nhóm cư dân nhằm xác định các khâu cung ứng dịch vụ còn yếu. Ngoài ra, nhờ có thể phân tách dữ liệu theo giới, tuổi, dân tộc hay thu nhập, kết quả khảo sát từ CRC sẽ chỉ rõ có nhóm dân nào được hưởng nhiều hơn dịch vụ, còn những nhóm dân khác lại không được hưởng đầy đủ như vậy.

Hoài Thu
Quay trở lại đầu trang