Cập nhật 00:19 | 21/06/2019 (GMT+7)
.
Văn phòng Quốc hội trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ.
Quay trở lại đầu trang