Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Minh bạch việc quản lý, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

08:12 | 03/03/2019
Những năm qua, nhờ việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Sa Pa, Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn nước và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, chính sách này đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân là các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ý thức của người dân dần được nâng cao, đời sống người dân từng bước được cải thiện, người dân bước đầu có thu nhập từ việc quản lý và bảo vệ rừng.

Đối với UBND các xã, khi được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên diện tích rừng chưa giao quản lý đã có kinh phí và được trích một phần kinh phí trong tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để chủ động làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, duy trì hoạt động ổn định của lực lượng bảo vệ rừng là các tổ bảo vệ tại thôn bản, tổ dân phố nơi có rừng. Do đó, số vụ cháy rừng, phá rừng, khai thác trái phép lâm sản đã phần nào được hạn chế. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ tăng cao nhưng giảm được áp lực từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, qua giám sát nội dung này, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Sa Pa đã thẳng thắn chỉ ra nột số tồn tại, vướng mắc cần sớm được khắc phục. Đó là: Trong quá trình tiếp nhận và chi trả dịch vụ môi trường rừng, tuy hầu hết các hộ dân, các thôn trong xã đều được nhận kinh phí, nhưng các xã đã trích lại một phần kinh phí phục vụ công tác quản lý và mua sắm công cụ phòng cháy, chữa cháy. Về vấn đề này, theo quy định thì chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống. Mặt khác, phần kinh phí dịch vụ môi trường rừng trích lại để phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ quá nhiều (trung bình chiếm khoảng 50% nguồn kinh phí), cùng với việc các thôn trích kinh phí mua dụng cụ phòng cháy, chữa cháy nhiều nên ảnh hưởng đến phần hưởng lợi trực tiếp của người dân và thôn có rừng tham gia bảo vệ rừng.

Về nghiệp vụ kế toán tài chính, hầu hết các xã thị trấn không hạch toán phần kinh phí dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản của xã, thị trấn mà hạch toán riêng, trong báo cáo tình hình thu chi ngân sách địa phương hàng năm đã để ngoài báo cáo. Vì vậy, HĐND không theo dõi được nguồn thu và chi trả này, trong báo cáo quyết toán hàng năm cũng không thể hiện rõ nội dung này.

Từ thực tế trên, để việc triển khai thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đúng pháp luật, đúng đối tượng, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Sa Pa đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, trị trấn phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ triển khai chi trả đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng đã được thông báo cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; tiến hành rà soát, kiểm tra việc mua sắm dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng tại Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ và các xã, thị trấn, dừng việc mua sắm dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng không cần thiết. Chỉ đạo các xã, thị trấn hạch toán tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân sách xã, thị trấn, trong báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách hàng năm thể hiện rõ việc thu, chi từ nguồn này.

Đoàn giám sát cũng đã kiến nghị Hạt kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, khai thác, vận chuyển lâm sản; khi thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cần cung cấp chứng từ, hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng để các xã, thị trấn nắm bắt được. UBND các xã cần thông báo công khai, minh bạch việc quản lý, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các thôn, cộng đồng dân cư biết, để nhân dân các thôn có sự đồng thuận cao, tránh trường hợp kiến nghị kéo dài, gây mất lòng tin trong nhân dân. Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức lễ hội ăn thề, ký cam kết bảo vệ rừng cho các hộ dân trong cộng đồng cư, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

KIM THU
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang