Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Sớm xây dựng khung giá đất phù hợp

08:05 | 04/03/2019
Theo phản ánh của cử tri TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, giá bồi thường về đất trên địa bàn chưa sát với giá thị trường theo quy định của Nhà nước. Trong khi đó, giá đất cấp tái định cư, đặc biệt là đất đấu giá lại cao gấp nhiều lần so với giá đất bị thu hồi. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho đúng chủ trương của Nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi.

Trước phản ánh của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, việc định giá đất bên cạnh bảo đảm các nguyên tắc: “Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất”... lại phụ thuộc khung giá Chính phủ ban hành. Do vậy, giá đất vẫn thấp hơn so với giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường, đặc biệt ở các khu vực có quy hoạch phát triển đô thị, các trục đường chính của đường giao thông, vùng giáp ranh giữa đô thị và nông thôn.

Vì vậy, khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đã xác định hệ số điều chỉnh để tính giá bồi thường về đất trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giá thị trường chuyển nhượng trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, giá đất thị trường đất đai thời gian qua trầm lắng, ít có chuyển nhượng, đặc biệt là khu vực triển khai dự án không có chuyển nhượng, hoặc các hồ sơ chuyển nhượng nhưng trong hồ sơ chỉ lấy giá quy định của Nhà nước để lập thủ tục, bên cạnh đó nhiều trường hợp chuyển nhượng không đúng mục đích sử dụng. Do vậy, khó có căn cứ xác định.

Hầu hết các dự án thu hồi đất trong những năm qua trên địa bàn thành phố Cao Bằng, Hội đồng giá đất cụ thể tỉnh trong đó có Sở Tài chính đã làm tốt việc tham mưu giá đất bồi thường cho UBND tỉnh theo đúng các văn bản quy định hiện hành; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Giá đất bồi thường được UBND tỉnh phê duyệt đã xem xét, cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp với nhiều đối tượng. Vì vậy, khi tuyên truyền cho người dân về thu hồi bồi thường đất, các cơ quan chức năng cần giải thích rõ cho người dân hiểu, đồng thuận.

Đại diện lãnh đạo tỉnh cũng giải thích rõ, những năm qua trên địa bàn thành phố, việc giao đất tái định cư thường được thực hiện thu tiền áp dụng hệ số bằng 1 (1 lần giá đất theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định), đối với trường hợp giao thêm lộ mới xem xét áp dụng hệ số để thu tiền sử dụng đất. Trường hợp cùng vị trí, loại đường phố (vị trí, loại đường phố đất thu hồi và vị trí, loại đường phố nơi giao tái định cư) thông thường được xem xét giao đất ở bằng mức bồi thường hoặc có áp dụng cao hơn nhưng không nhiều so với giá bồi thường, do tại nơi tái định cư đã có đầu tư về hạ tầng đồng bộ. Đối với đất để đấu giá là đất công đất quy hoạch khu dân cư hoặc các lô đất ở tại các khu dân cư theo quy hoạch) thực hiện theo quy định của Nhà nước được công khai rộng rãi, người có nhu cầu và khả năng đều được tham gia đấu giá theo cơ chế thị trường.

Thực tế, những bất cập về giá bồi thường những năm qua đã khiến cho tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Cao Bằng diễn ra chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn. Vì vậy, thời gian tới, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ chỉ đạo xây dựng khung giá các loại đất áp dụng từ năm 2020 đến năm 2024, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng vùng, khu vực trên địa bàn, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Đào Cảnh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang