Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 22:03 | 29/03/2020 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Sớm hoàn thành đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu

08:05 | 09/03/2019
Mặc dù đã có nhiều cố gắng xong năm 2018, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (không tính đăng ký kê khai đất lần đầu và so với tổng số thửa đất cần cấp) mới đạt 81,6%; cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo mới chỉ đạt 25,12%. Trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố cho biết nguyên nhân chính, trách nhiệm và lộ trình khắc phục để bảo đảm hoàn thành đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo chỉ đạo của Thành ủy.

Giải trình vấn đề này, UBND thành phố cho biết: Những năm qua, UBND thành phố đã xác định việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả. Toàn thành phố có 1.551.951 thửa đất cần cấp giấy chứng nhận lần đầu và kê khai đăng ký đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư. Trong đó, 1.355.510 thửa đủ điều kiện và 196.441 thửa còn vướng mắc, khó khăn. Ước tính đến hết ngày 31.12.2018, đã cấp giấy chứng nhận cho 1.348.860 thửa đủ điều kiện, đạt 99,51%. Số liệu 81,6% Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố có ý kiến được tính so với thửa đất đã cấp giấy chứng nhận/thửa đất đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Tuy nhiên, số thửa đất không đủ điều kiện đã đưa vào đăng ký kê khai để quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, toàn thành phố đã cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 1.255/4.995 thửa, bằng 25,12%. Nguyên nhân do các cơ sở tôn giáo hiện đang quản lý, sử dụng đất hầu hết không có giấy tờ về QSDĐ, ranh giới, mốc giới không rõ ràng, còn nhiều biến động; một số trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 1.7.2004 (chưa đúng quy định tại Khoản 4, Điều 102, Luật Đất đai năm 2013). Ngoài ra, việc liên hệ, phối hợp, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo rà soát, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn gặp nhiều khó khăn do có nhà ở trong khuôn viên hoặc đã bị lấn chiếm; nhiều cơ sở chưa xác định được pháp nhân, người quản lý, giấy phép hoạt động nên khi kê khai, đăng ký sử dụng đất, UBND cấp xã lại đứng tên kê khai; nhiều cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất đan xen, chưa xác định được ranh giới, diện tích giữa đất tôn giáo và đất tín ngưỡng.

Để hoàn thành công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai, ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận đối với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ bản hoàn thành Dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đã được UBND thành phố phê duyệt, làm cơ sở kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại; tiếp tục rà soát, phân loại, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trường hợp chưa đủ điều kiện. UBND thành phố cũng sẽ chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị thực hiện đồng bộ, hiệu quả 9 nhóm giải pháp theo Chỉ thị số 09 của Thành ủy; đánh giá hiệu quả cấp giấy chứng nhận theo 7 tiêu chí tại Chỉ thị số 09, làm cơ sở đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 09.

Cử tri Thủ đô hy vọng, với những giải pháp tích cực đã được đề ra trong năm 2019, công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu của thành phố sẽ sớm được hoàn thành, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

BẢO TRÂM
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang