Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 17:43 | 09/04/2020 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Để người dân nhận thức đúng về tảo hôn

07:55 | 03/12/2019
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ ngày 1.1.2017 đến ngày 31.7.2019, toàn tỉnh Lào Cai có 13.299 người dân tộc thiểu số kết hôn. Trong đó, có 1.185 người tảo hôn, chiếm 8,9% tổng số người dân tộc thiểu số kết hôn. So với giai đoạn 2015 - 2017, số người tảo hôn giảm 645 người, nhiều địa phương có tỷ lệ tảo hôn giảm mạnh như: Huyện Mường Khương giảm 311 người (75,1%); huyện Bát Xát giảm 107 người (giảm 49,1%)... Tình trạng hôn nhân cận huyết thống về cơ bản giảm đáng kể, trong 13.299 người dân tộc thiểu số kết hôn, chỉ còn 10 người kết hôn cận huyết thống, chiếm 0,08%. So với giai đoạn 2015 - 2017, tình trạng hôn nhân cận huyết thống giảm 28 người, tương ứng với 73,7%.

Đạt được kết quả trên có nguyên nhân quan trọng do Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tích cực đưa nội dung không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào phong trào thi đua ở cơ sở; UBND các huyện, thành phố đã tổ chức ký cam kết với thầy mo, thầy cúng, ông mai, bà mối trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cam kết không xem ngày cưới, không thực hiện các thủ tục cưới hỏi cho nam, nữ chưa đủ tuổi kết hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Các huyện, thành phố đã lựa chọn các xã trước đây có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao xây dựng các mô hình “Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; các hội đoàn thể tổ chức các mô hình “Tổ phụ nữ có con không tảo hôn”; câu lạc bộ “ Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Đồng thời, xử lý, kỷ luật nghiêm đối với cán bộ từ cấp thôn trở lên có con tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… Cùng với công tác tuyên truyền vận động, các cấp, các ngành đã tăng cường triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, qua giám sát việc thực hiện Đề án chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai cũng đã thẳng thắn chỉ ra: Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống mặc dù đã giảm xong chưa dứt điểm. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự sát sao đối với thôn bản về kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Dự báo tình hình trong thời gian tới, công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn nhất định. Vì vậy, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chấn chỉnh, phê bình các địa phương, đơn vị, cá nhân, tập thể để xảy ra tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống, cần tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Đây là một giải pháp quan trọng để đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần, khi đó mới có nhận thức đúng về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

HÀ THIỆP
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang