.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021
18:19 01/02/2019
Không phụ kỳ vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô, xuyên suốt với phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, phát huy kinh nghiệm từ những nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TP Hà Nội đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát; kiên trì đôn đốc, sát sao đến cùng đối với những vấn đề đặt ra. Hoạt động của HĐND thành phố là minh chứng điển hình cho hiệu quả từ sự tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, nhất là những người đứng đầu.
18:18 01/02/2019
Hoạt động giám sát quyền lực của QH, HĐND cùng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Tuy vậy, không ít vụ việc vi phạm pháp luật diễn ra trong thời gian dài và rất nghiêm trọng nhưng chậm bị phát hiện cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật còn kém hiệu quả. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát được Người ví như “ngọn đèn pha’’, vừa để giúp cho việc lãnh đạo đúng đắn, vừa ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực trong các cơ quan nhà nước các cấp.
HĐND thành phố Bắc Ninh:
18:07 01/02/2019
Năm 2018, HĐND TP Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.
18:02 01/02/2019
Để đại biểu thể hiện được bản lĩnh, ngoài tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cá nhân các đại biểu chuyên trách, các đại biểu có chức vụ phải tiên phong trong phát huy trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đại biểu. Đặc biệt, cần giảm số lượng đại biểu kiêm nhiệm khối UBND và các phòng, ban, ngành chuyên môn ở mỗi cấp, tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho các Ban HĐND; quy định rõ hơn trách nhiệm và cơ chế, quy trình thực hiện các quyền cơ bản của đại biểu dân cử…
18:00 01/02/2019
Hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương phải dân chủ, hiệu lực và hiệu quả thì mới đáp ứng được yêu cầu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của người dân. Cùng với tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm tính minh bạch, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận TRẦN MINH LỰC, đại biểu, nhất là những người đứng đầu phải tâm huyết, trí tuệ, dân chủ, đặc biệt cần bản lĩnh, công tâm, vì lợi ích của cử tri và sự phát triển của địa phương.
Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội:
08:34 01/02/2019
Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội vừa tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang