.
18:24 01/02/2019
Nhìn lại quá trình công nghiệp hóa đất nước gắn với quá trình hội nhập trong hơn 20 năm qua, để nhận diện những thách thức từ nội tại, đối chiếu với những chủ trương và giải pháp đang thực thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chính là cách tiếp cận để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong hội nhập. Do đó, có thể nói kết quả của quá trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập trên cả 3 giác độ: Quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm.
Ủy viên bộ chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ:
18:24 01/02/2019
Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân nhân dịp đầu Xuân mới Kỷ Hợi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ nhấn mạnh, nếu năm 2018 là năm “bản lề” thì năm 2019 phải “bứt phá” để về đích, để có thể hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020.
18:24 01/02/2019
“Lãnh đạo Bộ và cá nhân tôi cũng luôn xác định hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và tập trung chỉ đạo thực hiện”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chia sẻ.
18:23 01/02/2019
Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thịnh vượng vào năm 2035. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, với nội lực hiện tại, Việt Nam cần làm gì để đạt được khát vọng này? Bên thềm xuân mới, Báo Đại biểu Nhân dân trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGUYỄN CHÍ DŨNG; TS. TRẦN ĐÌNH THIÊN, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và TS. VÕ TRÍ THÀNH, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.
18:23 01/02/2019
Yêu cầu của hội nhập và toàn cầu hóa đặt ra đòi hỏi bức thiết trong đổi mới cách thức điều hành để đáp ứng mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ. Điều này, đồng nghĩa với hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý hành chính và cách làm việc cũng cần phải hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu. Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019, các vị khách mời cho rằng, cùng với tiêu chí về tính quyết liệt nhất định phải đạt tới, yêu cầu về sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đóng vai trò then chốt để kỷ cương thực sự là động lực đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng trong “sân chơi” toàn cầu.
18:22 01/02/2019
Tín dụng chính sách hiện là kênh hỗ trợ không thể thiếu trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Nhờ nguồn vốn này, hàng triệu hộ dân đã thoát nghèo và không ít người trở thành doanh nhân thành đạt. Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, một câu hỏi đặt ra là: Liệu tín dụng chính sách có thể giúp những đối tượng dễ tổn thương này thích ứng với biến động của thị trường và ấm no trên “cánh đồng hội nhập” hay không?
18:22 01/02/2019
Việt Nam hiện đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, theo đuổi Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 từ xuất phát điểm không cao về kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng một môi trường pháp lý kinh doanh phù hợp trong khoảng nửa thế kỷ tới. Vì vậy bước đầu nhận thức về yếu tố chủ yếu của môi trường pháp lý kinh doanh và tìm ra một số vấn đề cơ bản của yếu tố này là một việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhất định, ít nhất là trong lĩnh vực lập pháp.
Ứng xử với mô hình kinh tế mới:
08:34 01/02/2019
Thời gian qua, tại Việt Nam đã ghi nhận các phương thức kinh doanh mới theo mô hình kinh tế chia sẻ. Điều này được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, dưới tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Tuy nhiên, theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ứng xử của cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn lúng túng, thậm chí chưa có động thái trước mô hình kinh tế mới.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang