.
18:24 01/02/2019
Nhìn lại quá trình công nghiệp hóa đất nước gắn với quá trình hội nhập trong hơn 20 năm qua, để nhận diện những thách thức từ nội tại, đối chiếu với những chủ trương và giải pháp đang thực thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chính là cách tiếp cận để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong hội nhập. Do đó, có thể nói kết quả của quá trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập trên cả 3 giác độ: Quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm.
18:23 01/02/2019
Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thịnh vượng vào năm 2035. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, với nội lực hiện tại, Việt Nam cần làm gì để đạt được khát vọng này? Bên thềm xuân mới, Báo Đại biểu Nhân dân trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGUYỄN CHÍ DŨNG; TS. TRẦN ĐÌNH THIÊN, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và TS. VÕ TRÍ THÀNH, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.
18:23 01/02/2019
Yêu cầu của hội nhập và toàn cầu hóa đặt ra đòi hỏi bức thiết trong đổi mới cách thức điều hành để đáp ứng mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ. Điều này, đồng nghĩa với hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý hành chính và cách làm việc cũng cần phải hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu. Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019, các vị khách mời cho rằng, cùng với tiêu chí về tính quyết liệt nhất định phải đạt tới, yêu cầu về sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đóng vai trò then chốt để kỷ cương thực sự là động lực đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng trong “sân chơi” toàn cầu.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang