.

Kiên Giang: Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp cuối năm

18:16 | 03/01/2011
Thường trực HĐND tỉnh đã họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp thứ 29 của HĐND tỉnh. Các đại biểu thống nhất đánh giá, các ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết theo đúng quy trình, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, làm sáng tỏ nhiều vấn đề để các đại biểu có cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến; việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp của các cơ quan có liên quan được bảo đảm; các báo cáo của Thường trực và các ban HĐND được chuẩn bị chu đáo, chất lượng được nâng lên; t
NGÔ TRUNG NGUYÊN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang