.
CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VÕ TRỌNG VIỆT

Một năm tích cực và hiệu quả

13:58 | 20/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã có một năm hoạt động tích cực và hiệu quả. Trong đó, dấu ấn đáng nhớ là chủ trì giám sát chuyên đề về phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là chuyên đề giám sát khó, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh VÕ TRỌNG VIỆT, khuyến khích ngư dân bám biển cũng là góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó cũng là mong muốn của những người trực tiếp đi giám sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của ngư dân.

Ngư dân yên tâm bám biển

- Năm 2017, Ủy ban Quốc phòng và An ninh được giao chủ trì thực hiện một giám sát chuyên đề lớn của UBTVQH. Ông có thể chia sẻ đôi điều về hoạt động này?


Ảnh: Q.Khánh

Nếu thực hiện tốt những giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết của UBTVQH, cùng với việc triển khai có hiệu quả các chính sách, pháp luật đã được Đảng và Nhà nước ban hành sẽ giúp ngư dân bám biển, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Khuyến khích ngư dân bám biển cũng là góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đó cũng là mong muốn của những người trực tiếp đi giám sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của ngư dân như chúng tôi.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng  và An ninh Võ Trọng Việt

- Theo Nghị quyết số 322/NQ-UBTVQH14, UBTVQH đã giao cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh” trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.

Đây là chuyên đề giám sát khó, đề cập đến lĩnh vực quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Để có được kết quả giám sát có chất lượng, phản ánh đúng thực tiễn và đưa ra được những kiến nghị xác đáng, Đoàn giám sát đã nghiên cứu đầy đủ hệ thống văn kiện của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, để bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát. Cùng với đó là thảo luận, xác định đúng, trúng phạm vi, đối tượng giám sát. Phương thức giám sát kết hợp nghe báo cáo với khảo sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cá nhân, tổ chức trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản… để có thêm cơ sở thực tiễn.

Kết quả giám sát đã được báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 9.2017. Chuyên đề giám sát đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Và ngày 12.12.2017, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 về “Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”, trong đó, xác định nhiều giải pháp quan trọng để giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay.

- Để có động lực cho ngư dân bám biển, thì chính sách hỗ trợ của Nhà nước cần khả thi và dễ tiếp cận hơn nữa. Nghị quyết 459 của UBTVQH sẽ đáp ứng kỳ vọng ấy như thế nào, thưa ông?

- Như chúng ta đã biết, nghề biển hết sức vất vả và nhiều rủi ro. Không phải đến chuyên đề giám sát vừa qua, chúng ta mới bàn đến câu chuyện tạo động lực để nâng cao đời sống cho ngư dân, đồng thời khuyến khích ngư dân vừa trực tiếp sản xuất trên biển, vừa tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo, Tổ quốc. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến chủ trương này, như: Hỗ trợ ngư dân khai thác trên các vùng biển xa; triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng cá… Nhiều chính sách ngay sau khi ban hành đã đi vào cuộc sống. Tuy vậy, vẫn còn những chính sách bất cập, hiệu quả thấp, chưa tương xứng với mong muốn và chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chính vì thế, Nghị quyết của UBTVQH đã xác định: Phải sửa đổi, bổ sung các chính sách về phát triển nuôi trồng hải sản; khắc phục những hạn chế, vướng mắc về chính sách đầu tư, tín dụng, bảo hiểm và các chính sách khác. Cùng với đó, Nghị quyết cũng yêu cầu phải thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản... Tôi tin rằng, Nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển cũng như phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh. 


Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm, kiểm tra và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân
Ảnh: Trung Thành

“Vào cuộc” ngay từ đầu

- Năm qua cũng ghi dấu ấn của Ủy ban trong hoạt động lập pháp với việc chủ trì thẩm tra, tiếp thu, giải trình 5 dự án luật có tính chuyên ngành cao. Là người đứng đầu Ủy ban, ông có hài lòng với mảng công việc quan trọng này của Ủy ban không?

- Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã có một năm hoạt động tích cực và hiệu quả. Riêng trong lĩnh vực lập pháp, Ủy ban đã chủ trì giúp UBTVQH tiếp thu, chỉnh lý 2 dự án Luật, gồm: Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án Luật Cảnh vệ. Ủy ban cũng chủ trì thẩm tra 3 dự án Luật là: Dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), thẩm tra 1 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Khối lượng công việc tương đối lớn, nhưng Ủy ban đã ban hành quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Thường trực Ủy ban; phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo ngay từ giai đoạn soạn thảo, nắm tiến độ và các nội dung quan trọng để nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và chuẩn bị nội dung thẩm tra. Nhờ đó, đã hạn chế được sự khác nhau về quan điểm giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra và xử lý được các vấn đề lớn của dự luật ngay từ khâu chuẩn bị. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban tích cực phối hợp với Ban soạn thảo, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan có liên quan, bảo đảm các nội dung tiếp thu, giải trình có căn cứ, thuyết phục, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình QH thông qua.  

- Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã có một năm hoạt động tích cực và hiệu quả. Tinh thần này chắc chắn sẽ được tiếp nối trong năm 2018 này, thưa ông?

- Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của QH, sự chỉ đạo của UBTVQH về đổi mới hoạt động của QH, các cơ quan của QH; phát huy vai trò chủ động, tích cực trong việc triển khai đồng bộ các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Ủy ban.

Theo chương trình, năm 2018, Ủy ban sẽ tiếp thu, chỉnh lý 3 dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tư; phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo để thẩm tra các dự án Luật Cảnh sát biển và phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác để thẩm tra các dự án Luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ủy ban. Chúng tôi cũng sẽ tập trung thực hiện tốt giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, lựa chọn nội dung khảo sát phục vụ tốt nhiệm vụ thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý các dự án luật theo chương trình; tổ chức thực hiện tốt chương trình hoạt động đối ngoại năm 2018 và các nhiệm vụ được Đảng đoàn QH, UBTVQH phân công...

- Xin cảm ơn ông!

Hà An thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang