.

Đổi mới trên vùng phên giậu của Tổ quốc

18:06 | 01/02/2019
Đến thời điểm này, Bảo Lâm, Cao Bằng vẫn đang là huyện có 4 cái khó: nghèo nhất, xa nhất, hẻo lánh nhất, đồng bào dân tộc nhiều nhất. Thực tế phát triển của Bảo Lâm trong thời gian qua đã khẳng định chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn.

Nhiều thay đổi

Bảo Lâm là huyện xa xôi, hẻo lánh, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 99% và cũng là huyện có tỷ lệ nghèo và cận nghèo trên 72%. Huyện biên giới Bảo Lâm có 59.000 người, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông với hơn 50%, ngoài ra có các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Kinh… Tất cả các xã của Bảo Lâm đều thuộc diện xã đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 của Chính phủ.

Ông Vũ Ngọc Lưu, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết: Huyện Bảo Lâm có 14 đơn vị hành chính, bao gồm thị trấn Pác Miầu và 13 xã. Những xã này hầu hết thuộc tây nam của huyện Bảo Lạc cũ. Việc thành lập huyện Bảo Lâm đã tạo ra cơ cấu tổ chức phù hợp để thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Từ khi thành lập (năm 2000) đến nay, huyện Bảo Lâm đã tạo được bước phát triển nhanh và hướng đi lên rõ rệt. Điều dễ nhận thấy là hệ thống giao thông và các công trình kiến trúc được xây dựng ngày càng nhiều. Bộ mặt của thị trấn Pác Miầu - trung tâm của huyện và các vùng nông thôn có sự thay đổi nhanh chóng. Cả huyện không còn hộ đói kinh niên, số hộ nghèo và cận nghèo giảm dần.


Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Vũ Ngọc Lưu

Với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước 30a,135… và đặc biệt là chương trình Nông thôn mới, sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn Bảo Lâm đã có sự chuyển mình rõ rệt, đổi mới toàn diện so với trước. Rõ nét nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… không ngừng được đầu tư xây dựng từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện. Bà con các dân tộc đã nhận thức rõ hơn mục đích, ý nghĩa trong xây dựng NTM, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, từ đó tích cực góp công, góp của, cùng chung tay xây dựng NTM. Có thể khẳng định, từ trước tới nay, NTM là một trong những chương trình hợp lòng dân, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và huy động được tối đa sự đóng góp, tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Nhờ vậy, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đã đạt 50 triệu đồng/người/năm. Cũng từ kinh tế ngày càng phát triển, nên người dân đã quan tâm, đầu tư cho con cái học hành đạt kết quả tốt - ông Lưu cho biết thêm.

Đến một tương lai tươi sáng

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là cơ hội tạo ra nguồn lực đầu tư rất lớn để tăng cường một bước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, huyện Bảo Lâm đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình. Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Một trong những giải pháp hữu hiệu thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững được huyện triển khai, đó là khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi bò U. Hiện, toàn huyện có 9.678 hộ nuôi bò, trong đó có 1.153 hộ nuôi từ 6 - 10 con, 102 hộ từ 11 con trở lên, còn lại các hộ nuôi nhỏ lẻ dưới 6 con chiếm 87%. Nhiều xã có phong trào chăn nuôi bò phát triển mạnh, như: Mông Ân, Thạch Lâm, Lý Bôn, Vĩnh Quang, Đức Hạnh, Quảng Lâm, Thái Học, Thái Sơn..., trung bình trên 2.000 - 3.000 con/xã. Nhiều hộ nuôi bò từ 50 - 100 con, cho thu nhập cao, như: Hoàng Văn Nó, xóm Phiêng Roỏng (Thạch Lâm); Phương Văn Viện, xóm Bản Bún (Yên Thổ); Phùng Văn Khấn, xóm Nà Cút (Thái Học)... Để bảo đảm vệ sinh môi trường và phát triển đàn gia súc tốt, huyện chỉ đạo bà con di dời chuồng ra khỏi gầm sàn nhà ở. Huyện đã di dời được 1.337 chuồng, kinh phí hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng, còn 855 hộ có chuồng dưới gầm sàn, 304 chuồng tạm, 323 hộ chưa có chuồng trại. Dự kiến đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành chỉ tiêu về công tác di dời chuồng trại.

Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Ma Thế Tuyết cho biết: Để phát triển chăn nuôi gia súc tương xứng với tiềm năng của huyện, mở hướng thoát nghèo cho bà con và tạo bước phát triển bền vững, huyện đẩy mạnh hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò phù hợp với trình độ, tập quán truyền thống của bà con. Từ năm 2005, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định đưa phát triển chăn nuôi bò vào nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đàn bò huyện tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực ưu tiên cho phát triển chăn nuôi, như: Xây dựng chương trình cải tạo và phát triển đàn bò, khoanh vùng và cải tạo đồng cỏ tự nhiên, hướng dẫn kỹ thuật chế biến và bảo quản các loại phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi... Hỗ trợ cho bà con mua giống, làm chuồng trại, tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc gia súc, tập huấn tạo điều kiện cho các hộ nông dân vay vốn ưu đãi mua bò cái sinh sản, thúc đẩy hình thành gia trại, chăn nuôi tập trung. Hằng năm, tổ chức Lễ hội “Thi bò đẹp và chọi bò” vào ngày 20 tháng Giêng để khuyến khích đồng bào tích cực chăn nuôi bò.

Thu Hoài
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang