.

Hà Long giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

18:08 | 01/02/2019

Là xã miền núi nằm phía Tây Bắc của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích tự nhiên là 4.843,01ha. Là nơi sinh sống chủ yếu của 2 dân tộc Kinh và Mường, toàn xã có 2.584 hộ, 10.286 khẩu, phân bổ ở 12 thôn, trong đó có 2 thôn dân tộc Mường với 485 hộ, 1.821 khẩu. Đảng bộ có 353 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Giai đoạn 2011 - 2015, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với chính quyền đã có nhiều cách làm sáng tạo, đã tạo sự đồng thuận cao, khơi dậy được nội lực trong nhân dân, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngày 24/11/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4880/QĐ-UBND công nhận xã Hà Long đạt chuẩn NTM năm 2015, về trước 1 năm so với kế hoạch của tỉnh.

 Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, xã luôn đặt mục tiêu: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu có thêm thôn đạt chuẩn thôn NTM và thôn kiểu mẫu. Vì vậy, ngay từ đầu năm, BCH Đảng bộ, chi ủy chi bộ, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đưa chương trình xây dựng NTM vào kế hoạch lãnh đạo thực hiện hàng tháng, quý, có đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, đã làm cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích xây dựng NTM là kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Hệ thống chính trị được ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, từ đó đã củng cố được lòng tin cho cán bộ Đảng viên và nhân dân. Chính vì vậy mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng NTM đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào thi đua rộng khắp.

Được sự qua, tâm giúp đỡ của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Hà Trung, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng ủy, sự quản lý điều hành của UBND xã Hà Long, cùng sự phấn đấu nỗ lực của các ngành các cấp, các thôn và toàn thể nhân dân, năm qua, toàn xã đã huy động hơn 24 tỷ đồng cho nguồn lực xây dựng NTM, trong đó hơn 1,7 tỷ đồng được người dân đóng góp. Đã đầu tư, xây dựng nhà lớp học, trường mầm non, tu sửa khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao và đường giao thông liên xã. Qua đó có 1 thôn Yến Vỹ đạt thôn NTM và 1 thôn Đồng Hậu đạt kiểu mẫu, đời sống người dân từng bước được nâng lên với thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm.

 Từ những kết quả đã đạt được, chia sẻ với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Việt Dân cho biết: Năm 2019 xã phấn đấu giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM; chỉ đạo hướng dẫn thôn Yến Vỹ đón nhận thôn đạt thôn NTM năm 2018, thôn Đồng Hậu đón thôn Kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo thôn Khắc Dùng và Nghĩa Đụng hoàn thành các chỉ tiêu NTM trước tháng 11/2019 làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị công nhận thôn NTM. Đối với các thôn còn lại, xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 2392/2017 của UBND tỉnh. Cũng Theo ông Dân: Xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang