.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trách nhiệm, hiệu quả, vì dân

18:19 | 01/02/2019
Không phụ kỳ vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô, xuyên suốt với phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, phát huy kinh nghiệm từ những nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TP Hà Nội đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát; kiên trì đôn đốc, sát sao đến cùng đối với những vấn đề đặt ra. Hoạt động của HĐND thành phố là minh chứng điển hình cho hiệu quả từ sự tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, nhất là những người đứng đầu.

Bảo đảm 2 yếu tố trụ cột cho hoạt động

Cùng với hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động ngày càng được hoàn thiện, hoạt động của HĐND muốn thực sự hiệu lực, hiệu quả phải bảo đảm được 2 yếu tố trụ cột. Đó là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng được tăng cường, thường xuyên, cụ thể, sâu sát đối với tổ chức, hoạt động và trách nhiệm, sự năng động, tâm huyết của đại biểu, nhất là tập thể Thường trực HĐND. Cả hai yếu tố then chốt này đều hội tụ trong hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở Thủ đô, nhưng đó không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả sự dày công vun đắp ngay từ nhiệm kỳ trước.


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc trao đổi cùng cử tri quận Đống Đa  Ảnh: Anh Tuấn

Còn nhớ, nhiệm kỳ 2011 - 2016, khi Đảng đoàn HĐND thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án 04-ĐA/TƯ ngày 19.10.2012 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2012 - 2016”. Hàng loạt đổi mới được thực hiện, đặc biệt là việc tăng cường đại biểu chuyên trách, nhất là cho các Ban HĐND. Cán bộ bổ sung đều được đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn. Đây thực sự là một dấu mốc quan trọng đánh dấu nhiều thay đổi về chất trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố. Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc mạnh dạn tăng cường đại biểu chuyên trách, trước khi vấn đề này được Luật hóa.

Phát huy những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, Đảng Đoàn HĐND thành phố đã chú trọng để bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đặc biệt, xác định chất lượng, tiêu chuẩn đại biểu khi lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp là yếu tố có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Đảng Đoàn HĐND thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, các cấp, các ngành tham mưu xây dựng đề án nhân sự cho HĐND các cấp. Bảo đảm người được giới thiệu vào nguồn nhân sự phải đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, HĐND thành phố đã có tới 18/102 đại biểu chuyên trách, chiếm tỷ lệ 17,65%.

Rất tâm huyết với vấn đề này, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Việc bố trí cán bộ cấp ủy giữ các chức danh Thường trực HĐND là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND và nâng cao vị thế của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Do vậy, cần quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ cấp ủy giữ các chức danh trong HĐND tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng số lượng lãnh đạo HĐND, Trưởng các Ban HĐND hoạt động chuyên trách tham gia cấp ủy, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách. Do vậy, trong quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, cùng với việc bảo đảm cơ cấu cần xác định rõ yêu cầu về tiêu chuẩn người ứng cử, đặc biệt quan tâm những người dự kiến bố trí làm đại biểu chuyên trách nếu trúng cử. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, nhất là quy hoạch cán bộ, cơ cấu cán bộ có đầy đủ các tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, tâm huyết với công việc, có trách nhiệm đầy đủ với nhân dân để cơ cấu vào HĐND, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách. Bảo đảm các chức danh lãnh đạo HĐND đều trong cấp ủy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh yêu cầu.

Đây cũng chính là những giải pháp then chốt được xác định để HĐND các cấp thành phố, đặc biệt là HĐND thành phố hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, ngày càng đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và góp phần đắc lực vào sự bứt phá của Thủ đô.

Trách nhiệm đến cùng

 Một điểm mới nổi bật trong hoạt động giám sátcủa HĐND thành phố nhiệm kỳ này phải kể đến là giám sát của tổ đại biểu được thực hiện trong năm 2018. Đến nay, đã có 20/30 tổ đại biểu chủ động thực hiện 24 cuộc giám sát, khảo sát, tập trung vào việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trên địa bàn, công tác giải quyết kiến nghị cử tri, những vấn đề bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm.

Có thể khẳng định, hoạt động của HĐND thành phố là minh chứng điển hình cho hiệu quả từ sự tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, nhất là những người đứng đầu. Xuyên xuốt với phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TP Hà Nội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, công khai, dân chủ, trách nhiệm, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát; kiên trì đôn đốc, sát sao đến cùng đối với những vấn đề đặt ra.

Theo đó, hoạt động chất vấn tại kỳ họp và phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới, được đại biểu HĐND, cử tri ghi nhận. Cụ thể, bên cạnh dành thời lượng tối đa (1 ngày làm việc), tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo nhóm vấn đề; chiếu phim phóng sự; thường xuyên yêu cầu UBND báo cáo kết quả thực hiện những nội dung đã cam kết để tiếp tục chất vấn, đôn đốc việc thực hiện… Những kỳ họp gần đây, đổi mới phiên giám sát đặc biệt theo hướng “hỏi nhanh, đáp rõ” đã đạt hiệu quả tích cực. Tại Kỳ họp thứ 6, đã có 40 đại biểu tham gia 51 lượt chất vấn, 10 đại biểu tranh luận lại (tăng hơn 2 lần so với Kỳ họp thứ 5), số đại biểu không chuyên trách tham gia chất vấn chiếm 50%, đem đến không khí thẳng thắn, sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm để đi đến cùng những vấn đề đặt ra.

Điểm nhấn là việc tổ chức thành công các phiên giải trình của Thường trực HĐND - một hình thức giám sát mới được quy định trong Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, được Trung ương, HĐND các tỉnh, thành phố và cử tri Thủ đô quan tâm theo dõi, đánh giá cao. Nhờ chuẩn bị tổ chức bài bản, duy trì thường xuyên từ năm 2017, qua mỗi phiên giải trình ghi nhận sự tham gia ý kiến của đại biểu tăng lên.

Đánh giá về hoạt động này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Các phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, cầu thị, từng vấn đề, nhất là những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với đó là câu hỏi thẳng vào trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; yêu cầu rõ biện pháp khắc phục, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Đặc biệt, nội dung giải trình ngoài báo cáo bằng văn bản gửi đại biểu nghiên cứu còn được xây dựng phóng sự truyền hình tạo trực quan, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm.

Hiệu quả phiên giải trình không chỉ ở việc kịp thời làm rõ, khắc phục những bất cập, vướng mắc phát sinh giữa 2 kỳ họp mà còn từ sự lan tỏa tới HĐND các quận, huyện, thị. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ kinh nghiệm: Ngay sau khi Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND”, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị đã chủ động thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tổ chức các phiên giải trình bảo đảm chất lượng và thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, nhân dân trên địa bàn. Riêng năm 2018, Thường trực HĐND 30 quận, huyện, thị đã tổ chức được 36 phiên giải trình; Thường trực HĐND các phường, xã, thị trấn tổ chức được 340 phiên giải trình.

Cùng với đó, các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực, các ban, tổ đại biểu được tăng cường thực hiện theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Đặc biệt, quá trình theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kết luận giám sát được chú trọng phân giao theo từng lĩnh vực tới các Ban và Văn phòng HĐND thành phố. Đồng thời, có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND… Vì vậy, đến nay, cơ bản toàn bộ các kết luận giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban và tổ đại biểu HĐND thành phố đều đã và đang được thực hiện nghiêm túc, góp phần thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước của Thủ đô. 

PHƯƠNG NHUNG
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang