.

Về nhà

18:17 | 01/02/2019

Mọi sự rồi sẽ qua
Hay dở gì cũng thế
Ta sẽ trở về nhà
Như ngày ta còn trẻ

Ta sẽ trở về nhà
Nghe lại lời ru cũ
Dẫu mẹ đã không còn
Ta vẫn vào giấc ngủ

Ta sẽ lại nằm mơ
Ông mặt trời rất đỏ
Ta sẽ trở về nhà
Và lại như đứa nhỏ

Đánh vần lại câu ca
Về cánh cò cánh vạc
Và nếu có kiếp sau
Đi đúng đường không lạc

Ta sẽ trở về nhà
Hay dở gì cũng thế
Mọi sự rồi sẽ qua
Sẽ qua và ta sẽ...

Hồng Thanh Quang
Quay trở lại đầu trang