.

Mưa trung du

18:17 | 01/02/2019

Liu riu
Muôn sợi tơ mảnh nghiêng
Dệt nối trời với đất
Những búp chè hé mắt
Xanh sáng sông Cầu mơ

Mát lạnh cả những lời ca
Giai điệu thầm thì ngân xa
Áo chưa ướt tâm hồn đã ướt
Mờ bay bụi nước
Thành phố được phun sơn trắng óng

Khe khẽ gọi ta về tuổi trẻ
Mưa giấu em nơi nào
Xa xăm thế
Chạy giữa trời
Ngửa mặt hớp bay bay

Võ Sa Hà
Quay trở lại đầu trang