Cập nhật 09:07 | 16/06/2019 (GMT+7)
.
CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH
NHCSXH:

Không khó khăn nào cho người vay vốn mua nhà ở xã hội

10:19 | 12/08/2016
Liên quan tới văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27.7.2016 về việc Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đã xuất hiện một số thắc mắc của người dân về quy định khi vay vốn chương trình nhà ở xã hội tại NHCSXH.

Cụ thể, với quy định: Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; người vay vốn phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn, một số người dân cho rằng, điều này sẽ gây khó khăn cho người vay vốn là người có thu nhập thấp.
 


Tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp vay vốn mua nhà ở xã hội 
Ví dụ, đa số người dân chung thắc mắc là, hàng tháng, người được vay vốn phải trả gói vay 5 triệu đồng. Đối chiếu với quy định trên, người vay sẽ gửi tiết kiệm tại NHCSXH tối thiểu 5 triệu đồng trong 12 tháng? Hay mỗi tháng người vay sẽ phải tiết kiệm gửi 5 triệu đồng? Tức là cùng với tiền phải trả 5 triệu đồng/tháng, người vay sẽ phải gửi tiếp 5 triệu đồng/tháng (thời hạn 12 tháng), tổng cộng 10 triệu đồng/tháng. Nếu với mức tiền như vậy thì quá cao so với thu nhập thấp.
 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của NHCSXH, NHCSXH xin thông tin như sau, cơ sở để NHCSXH quy định là chấp hành và triển khai Khoản 2, Điều 74, Luật nhà ở số 65/2014/QH13 quy định: “NHCSXH được thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân trong nước có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội để cho các đối tượng này vay với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài hạn sau một thời gian gửi tiết kiệm nhất định”.
 
Và Khoản 5, Điều 13, Chương III Nghị định 100/NĐ-CP quy định: “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ NHCSXH phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại NHCSXH hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”.
 
Như vậy, trên cơ sở thực tế điều kiện tài chính của người vay và chia sẻ khó khăn với người vay, văn bản Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định, khi vay vốn tại NHCSXH, người vay vốn chỉ phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng vay vốn với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn chứ chưa phải thực hiện gửi tiết kiệm sau một thời gian nhất định mới được vay như Luật nhà ở cho phép NHCSXH được làm.
 
Điều kiện này được hiểu như sau: Kể từ khi khách hàng ký hợp đồng vay vốn với NHCSXH thì khách hàng phải gửi tiền tiết kiệm tối thiểu 12 tháng. Như ví dụ ở trên, nếu hàng tháng khách hàng có dự định trả 5 triệu tiền vay thì số tiền gửi tiết kiệm cũng tối thiểu bằng 5 triệu đồng. NHCSXH cũng quy định “Người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên”. Như vậy nếu hiểu phải nộp 10 triệu một tháng là chưa đúng.
 
Mặt khác, số tiền 12 tháng gửi tiết kiệm đó với lãi suất NHCSXH đang đề nghị bằng lãi suất vay vốn sau này hết thời gian ân hạn thì sẽ chuyển sang “trích thu nợ gốc, thu lãi theo thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng vay vốn giữa người vay vốn và NHCSXH”. Có thể thấy rằng, những quy định này không tạo thêm khó khăn nào cho người vay vốn.

V.Thăng
Xem tin theo ngày:
 
Quay trở lại đầu trang