Cập nhật 09:27 | 23/07/2018 (GMT+7)
.
KINH NGHIỆM CƠ SỞ

Tây Bắc chuyển mình từ nguồn tín dụng chính sách

19:37 | 07/10/2016
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng khó khăn, thời gian qua, Thống đốc và ngành Ngân hàng đã ban hành và triển khai cơ chế chính sách tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hộ nông dân, trang trại, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận vốn, mở rộng phát triển sản xuất, đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của khu vực. Nhờ vào chính sách tín dụng, Tây Bắc đã có bước chuyển mình tích cực, người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm vốn để sản xuất kinh doanh; góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng

 NHCSXH đang thực hiện 22 chương trình tín dụng đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến ngày 31.8.2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH tăng 5,7% so với 31.12.2015, với hơn 8,4 triệu khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ 0,44% trên tổng dư nợ.

Tây Bắc là vùng có địa hình phức tạp, núi non hiểm trở chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu tương đối khắc nghiệt nên nhiều nguồn lực và lợi thế của vùng chưa được khai thác và phát huy; số hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, diện cận nghèo và tái nghèo lớn... Do vậy, việc ban hành những chính sách kinh tế, xã hội để đánh thức tiềm năng của vùng này là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu đưa đồng vốn tín dụng đến đúng đối tượng được thụ hưởng để góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai nhiều gói tín dụng đến với vùng Tây Bắc.
 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Minh Hưng cho biết, NHNN tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ NHCSXH trong việc huy động nguồn vốn để đảm bảo triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực như: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp ưu tiên phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện các công trình cấp bách, dự án trọng điểm quốc gia tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. NHNN cam kết sẽ chỉ đạo ngành Ngân hàng, trong đó có NHCSXH thực hiện đúng và có hiệu quả các nhiệm vụ của mình trên phạm vi cả nước, đảm bảo NHCSXH thật sự là công cụ hữu hiệu thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.


Tín dụng chính sách góp phần xóa đói giảm nghèo                                           Nguồn: tuyengiao.vn

Ngân hàng Nhà Nước cho biết, về kết quả tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tính đến 31.8.2016, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ước đạt 78.128 tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm 2015, chiếm 37,42% tổng dư nợ cho vay toàn vùng và chiếm 8,7% dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn toàn quốc. Bên cạnh đó, trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại vùng Tây Bắc, nguồn vốn tín dụng cũng đã phát huy được những kết quả rất tích cực. Tính đến 30.6.2016, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới tại khu vực đạt 65.224 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay từ nguồn vốn tín dụng thương mại đạt 36.084 tỷ đồng.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ngành ngân hàng đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, trong đó có khu vực Tây Bắc. Từ đầu năm 2016 đến nay, các tổ chức tín dụng đã cam kết tài trợ 347,44 tỷ đồng cho khu vực Tây Bắc, tập trung chủ yếu cho các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn nhằm cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ cơ sở hạ tầng về y tế, giáo dục cho khu vực này.
 
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thực hiện chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ, khu vực Tây Bắc có 03 doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp với tổng số tiền các ngân hàng thương mại cam kết cho vay là 318,5 tỷ đồng, trong đó có 2 doanh nghiệp đã triển khai vay vốn tại ngân hàng thương mại là Công ty TNHH chè Phong Hải ở tỉnh Lào Cai để thực hiện Dự án đầu tư mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè, doanh số giải ngân đạt 26,95 tỷ đồng và Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương ở tỉnh Tuyên Quang để thực hiện Dự án mô hình liên kết sản xuất với nông dân nhằm duy trì mở rộng vùng nguyên liệu mía đường, doanh số đã giải ngân đạt 60 tỷ đồng. Đây là 2 trong số 28 doanh nghiệp tiêu biểu về liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trong cả nước được lựa chọn thí điểm nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong khu vực triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến quý II.2016, các tổ chức tín dụng trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Bắc đã tổ chức được 82 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổng số tiền cam kết cho vay mới theo chương trình đạt hơn 46.275 tỷ đồng cho 17.308 khách hàng, trong đó có 3.731 doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành ngân hàng còn thực hiện gia hạn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, nâng hạn mức tín dụng, điều chỉnh giảm lãi suất cho các khoản vay cũ,… với dư nợ 7.554 tỷ đồng. Kết quả thực hiện chương trình đã giúp tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại các tỉnh của khu vực Tây Bắc.

Để nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH; đồng thời ưu tiên dành nhiều hơn nữa nguồn vốn từ ngân sách địa phương như: Quỹ phát triển đất, Quỹ phát bảo vệ và phát triển rừng,…để ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; triển khai, thực hiện tốt công tác ủy thác; xây dựng mô hình điển hình tiên tiến đối với các hội viên dẫn dắt trong việc sử dụng vốn tín dụng chính sách đạt hiệu quả. 

 Đến 31.8.2016, nguồn vốn huy động tại khu vực Tây Bắc đạt 147.472 tỷ đồng, tăng 11,04% so với cuối năm 2015. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc đạt 208.784 tỷ đồng, tăng 10,75% so với 31.12.2015.
Lê Hùng
Xem tin theo ngày:
 
Quay trở lại đầu trang