Cập nhật 00:19 | 21/06/2019 (GMT+7)
.
VIDEO XEM NHIỀU NHẤT
Thách thức mới về dân số và phát triển
Mục tiêu trọng tâm là tăng chất lượng dân số
Chuyển đổi là cần thiết để đáp ứng nhu cầu cuộc sống
Nhiều chỉ tiêu đạt được sớm hơn so với kế hoạch đề ra
Bảo đảm cho đất nước có cơ cấu dân số hợp lý
Quay trở lại đầu trang