07:55 22/09/2019
Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án được thực hiện theo phương thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) là một trong những nội dung trọng tâm của dự án Luật PPP sẽ được trình QH tại Kỳ họp thứ Tám tới.
09:11 21/09/2019
Người đứng đầu Chính phủ đã có thông điệp rất mạnh mẽ về khát vọng bứt phá nhanh của đất nước khi nhìn rất thẳng: Chúng ta mới chỉ thu tiền lẻ trong cái chuỗi phát triển công nghệ cao hiện nay! Mới thấy đất nước muốn tăng tốc cần phải bứt lên mạnh mẽ hơn.
07:46 20/09/2019
Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX khai mạc hôm qua thêm lần nữa khẳng định sức mạnh dân tộc, sức mạnh nhân dân. Sức mạnh ấy chính là niềm tin của người dân, đối với Đảng và chế độ. Sức mạnh đại đoàn kết ấy chính là sức mạnh dời núi, lấp biển để giang sơn có được tầm vóc như hôm nay!
07:54 19/09/2019
Hôm nay, Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) với chủ đề “Việt Nam khát vọng thịnh vượng - ưu tiên và hành động” sẽ diễn ra tại Hà Nội.
08:16 18/09/2019
Dù được chuẩn bị công phu, quy mô nghiên cứu rất lớn với tầm bao quát rộng, song dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục ở những nội dung được kỳ vọng nhất. Cơ chế bảo đảm của Chính phủ và cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư chẳng hạn.
07:50 17/09/2019
Giải ngân vốn đầu tư công quá chậm đang là thực tế nóng trong điều hành kinh tế đất nước!
07:58 16/09/2019
Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức công - tư (PPP) được UBTVQH cho ý kiến hôm nay có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.
08:33 15/09/2019
Dù chưa thật “chín” song đề xuất “đổi vai” công đoạn tiếp thu, chỉnh lý dự án luật từ cơ quan chủ trì thẩm tra hiện nay sang cơ quan trình có lẽ sẽ được nhiều ĐBQH tán thành.
07:44 14/09/2019
Kinh tế tăng trưởng, đất nước đi lên bền vững là mục tiêu phải hướng đến để một Việt Nam thịnh vượng hùng cường đi nhanh vào hội nhập, không thua bạn, kém bè!
Quay trở lại đầu trang