17:59 22/01/2017
Thế giới tự nhiên hay xã hội cũng đều phải được tổ chức trong trật tự, kỷ cương. Nếu cá thể nào cũng nhoai lên làm theo ý muốn một cách vô tổ chức thì môi trường sống sẽ rối loạn, tan hoang, lụn bại.
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
17:34 22/01/2017
Kỷ cương là cái gốc của giáo dục. Không phải ngẫu nhiên mà học trò xưa khắc cốt ghi tâm: Tiên học lễ, hậu học văn. Làm người lấy đức làm trọng, học cao mấy mà không biết lễ nghĩa, khó thành người hữu dụng.
17:04 22/01/2017
Mỗi người Việt mang trong lòng dòng máu Lạc Hồng luôn biết tự soi vào chính mình. Đất nước cũng luôn biết tự soi vào chính lịch sử hào hùng 4.000 năm của ông cha để biết phải làm gì cho xứng.
16:43 22/01/2017
Năm nào chẳng nói về kỷ cương và trách nhiệm. Nhưng nói đã nhiều mà chuyển chưa được bao nhiêu, cho nên năm mới lại nhắc chuyện cũ.
16:43 22/01/2017
Hơn 7 giờ tối ngày 29.10.2016, phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế thẩm tra 3 dự án Luật trình QH tại Kỳ họp thứ 2 mới kết thúc. Một trong những lý do khiến phiên họp kéo dài là bởi cuộc tranh luận về lợi ích cục bộ, quyền anh, quyền tôi... trong các dự luật. Ông Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH Khóa XIII cho rằng, để gạt bỏ được các nhóm lợi ích cài cắm, ẩn sâu trong điều luật, đòi hỏi các ủy ban của QH, các ĐBQH phải tỉnh táo, bản lĩnh và đôi khi cần cả dũng khí.
16:42 22/01/2017
Kỷ cương và hành động là một thông điệp hết sức ngắn gọn, nhưng lại hàm chứa rất nhiều công việc phải làm. Và những công việc phải làm thì đầy khó khăn, thách thức.
16:42 22/01/2017
Lịch sử để lại cho ta muôn vàn bài học, vinh quang mà cay đắng cũng không ít. Nhà Trần được hậu thế nhắc đến nhiều nhất là võ công. Thật ra nhà Trần đâu chỉ có võ công mà các mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao và đặc biệt là nền pháp trị cũng đáng làm gương cho đời sau.
Quay trở lại đầu trang