08:29 22/09/2017
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ không chỉ đổi mới tổ chức bộ máy, con người, quy trình thủ tục mà bỏ qua cơ sở vật chất kỹ thuật - Internet.
08:10 21/09/2017
Gõ google.com tìm cụm từ “Công dân điện tử” được 1.380.000 kết quả, cho thấy đây là khái niệm quen thuộc với chúng ta, nhưng tại sao chưa có công dân điện tử thực sự?
08:31 20/09/2017
Chính phủ điện tử là tạo ra quy trình làm việc mới, quan hệ làm việc mới gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông chứ không phải chỉ xây dựng trang web (cổng thông tin điện tử) để Chính phủ giao tiếp với người dân.
08:14 19/09/2017
Tháp nhu cầu của Maslow gồm 5 bước, Tự khẳng định - Nhu cầu tự trọng - Nhu cầu xã hội - Nhu cầu an toàn - Nhu cầu sinh học (ăn, ngủ…), thời đại ngày nay có lẽ cần bổ sung tầng thứ 6 - tầng thấp nhất của tháp nhu cầu - đó là internet.
08:41 18/09/2017
Theo Báo cáo của Liên Hợp Quốc, năm 2016, Việt Nam xếp thứ 89/193 trên thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, tăng 10 hạng so với năm 2014, đứng thứ 6 trong ASEAN và cũng chính thức gia nhập nhóm các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao.
Quay trở lại đầu trang