10:04 31/08/2018
07:47 21/08/2018
Ngưỡng cửa đại học chỉ là điểm khởi động, quan trọng là đào tạo con người sao cho khớp với guồng máy trên thị trường lao động đang không ngừng thay đổi. Muốn vậy, đầu vào của doanh nghiệp tiệm cận chuẩn gì thì đầu ra của các trường cũng phải bắt kịp chuẩn tương ứng.
08:35 18/08/2018
Hội thảo đã đặt ra và bàn thảo những vấn đề có tính chiến lược của giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam. Trong tinh thần cởi mở, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và nhiều ý kiến chất lượng.
08:25 18/08/2018
Với vai trò then chốt quyết định chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại mà còn phải góp phần khai mở tiềm năng, tăng sức cạnh tranh cho quốc gia trong đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, bắt nhịp xu thế quốc tế là thời cơ cũng là quy luật tất yếu đi kèm những thách thức rất lớn.
07:41 16/08/2018
Hơn 70 tham luận đăng ký tham gia Hội thảo Giáo dục 2018 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức. Đáng chú ý, phần lớn các bài viết đánh giá thực trạng và năng lực của giáo dục đại học Việt Nam, ít tham luận góp ý về quản trị và tài chính - những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ PHAN THANH BÌNH, điều đó cho thấy, “chúng ta đã định được bệnh nhưng dường như vẫn thiếu các chuyên gia chữa được căn bệnh đó”.
07:31 15/08/2018
Việc chuyển giao công nghệ phải được đặt trong hệ thống giáo dục đại học và quan hệ đại học - doanh nghiệp, xí nghiệp. Vậy hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nên thay đổi thế nào để thực hiện chuyển giao, kinh doanh công nghệ? Và việc chuyển giao, kinh doanh này có thể góp phần gì trong nâng cao hệ thống giáo dục Việt Nam cập nhật hiện đại, phục vụ xã hội? Xin trích giới thiệu ý kiến của GS.TS Phạm Huy Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH Thăng Long, về vấn đề này.
09:09 14/08/2018
Đại học theo mô hình doanh nghiệp đang là xu thế phát triển của nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới, trong đó nhấn mạnh sự tham gia tích cực và chủ động của các trường vào quá trình đổi mới sáng tạo và tạo ra các giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội. Trường đại học với sứ mệnh phát triển tri thức và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao phục vụ cho xã hội cần có sự chuẩn bị và thích nghi với các xu hướng vận động mới của nền kinh tế.
07:37 13/08/2018
ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP Hồ Chí Minh vừa lọt vào nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới, phần nào thể hiện xu hướng chuẩn hóa, hội nhập giáo dục đại học Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả đào tạo đại học Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi cao. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ PHẠM TẤT THẮNG, bên cạnh tạo điều kiện cho các đầu tàu kéo chất lượng đại học phát triển, quan trọng còn phải thúc đẩy, nâng cao chất lượng ấy một cách đồng bộ.
10:08 12/08/2018
Với tất cả các nước đều không có loại hình (vai trò, động cơ, quyền sở hữu và quản lý) hoàn hảo nào cho PHE, phù hợp cho tất cả. Tuy rất đa dạng nhưng loại hình chi phối của PHE có thể gom lại thành các trường tinh hoa/bán tinh hoa, tôn giáo/văn hóa và phi tinh hoa/hấp phụ nhu cầu học tập, trong đó các loại hình bán tinh hoa và phi tinh hoa/hấp phụ nhu cầu học tập đang hiện hữu ở nước ta.
Quay trở lại đầu trang