07:41 16/08/2018
Hơn 70 tham luận đăng ký tham gia Hội thảo Giáo dục 2018 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức. Đáng chú ý, phần lớn các bài viết đánh giá thực trạng và năng lực của giáo dục đại học Việt Nam, ít tham luận góp ý về quản trị và tài chính - những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ PHAN THANH BÌNH, điều đó cho thấy, “chúng ta đã định được bệnh nhưng dường như vẫn thiếu các chuyên gia chữa được căn bệnh đó”.
07:31 15/08/2018
Việc chuyển giao công nghệ phải được đặt trong hệ thống giáo dục đại học và quan hệ đại học - doanh nghiệp, xí nghiệp. Vậy hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nên thay đổi thế nào để thực hiện chuyển giao, kinh doanh công nghệ? Và việc chuyển giao, kinh doanh này có thể góp phần gì trong nâng cao hệ thống giáo dục Việt Nam cập nhật hiện đại, phục vụ xã hội? Xin trích giới thiệu ý kiến của GS.TS Phạm Huy Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH Thăng Long, về vấn đề này.
09:09 14/08/2018
Đại học theo mô hình doanh nghiệp đang là xu thế phát triển của nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới, trong đó nhấn mạnh sự tham gia tích cực và chủ động của các trường vào quá trình đổi mới sáng tạo và tạo ra các giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội. Trường đại học với sứ mệnh phát triển tri thức và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao phục vụ cho xã hội cần có sự chuẩn bị và thích nghi với các xu hướng vận động mới của nền kinh tế.
07:37 13/08/2018
ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP Hồ Chí Minh vừa lọt vào nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới, phần nào thể hiện xu hướng chuẩn hóa, hội nhập giáo dục đại học Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả đào tạo đại học Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi cao. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ PHẠM TẤT THẮNG, bên cạnh tạo điều kiện cho các đầu tàu kéo chất lượng đại học phát triển, quan trọng còn phải thúc đẩy, nâng cao chất lượng ấy một cách đồng bộ.
10:08 12/08/2018
Với tất cả các nước đều không có loại hình (vai trò, động cơ, quyền sở hữu và quản lý) hoàn hảo nào cho PHE, phù hợp cho tất cả. Tuy rất đa dạng nhưng loại hình chi phối của PHE có thể gom lại thành các trường tinh hoa/bán tinh hoa, tôn giáo/văn hóa và phi tinh hoa/hấp phụ nhu cầu học tập, trong đó các loại hình bán tinh hoa và phi tinh hoa/hấp phụ nhu cầu học tập đang hiện hữu ở nước ta.
10:05 12/08/2018
Điều cần nhấn mạnh là chính phủ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển/suy giảm hệ thống PHE, thể hiện ở chế độ chính trị và định chế (D.C. Levy 2013).
10:03 12/08/2018
Trong bối cảnh hiện nay, nếu nhà nước chỉ tập trung cải thiện các chính sách vi mô liên quan đến những quy định cụ thể về quản trị đối với trường tư thục chắc sẽ không thành công mà đòi hỏi những chính sách điều tiết vĩ mô thích hợp.
07:53 11/08/2018
Đại học tư thục đã trở thành một phần không thể thiếu của giáo dục đại học Việt Nam. Những kết quả hoạt động của loại hình trường này khẳng định chủ trương xã hội hóa hoạt động giáo dục đáp ứng đòi hỏi của kinh tế - xã hội đất nước, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên trong dư luận xã hội và ngay cả cộng đồng giáo dục còn nhiều ý kiến trái chiều. Vì thế, cần nhận biết đâu là những khiếm khuyết cần sửa đổi để phát triển đại học tư thục.
07:13 09/08/2018
Theo TSKH PHẠM ĐỖ NHẬT TIẾN, Học viện Quản lý giáo dục, trước những yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục đại học (GDĐH) được sửa đổi, bổ sung, thì tái cơ cấu GDĐH tiếp tục được đặt ra như một cách tiếp cận để đóng góp ý kiến. Và để thành công, giải quyết được những điểm yếu của GDĐH Việt Nam hiện nay, cần chú trọng xây dựng một cơ chế giám sát và đánh giá nghiêm túc, trung thực, kiểm chứng được theo kết quả đầu ra.
Quay trở lại đầu trang