08:17 06/12/2018
Sau gần một tháng, Diễn đàn “Bàn về triết lý giáo dục Việt Nam” đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục trong và ngoài nước. Các bài viết phân tích cụ thể, toàn diện, từ khái niệm, những nhầm lẫn thường thấy, cho đến vai trò, bản chất của triết lý giáo dục… từ đó có nhiều gợi mở cho việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.
07:29 05/12/2018
Luật nói chung và Luật Giáo dục nói riêng là văn bản pháp quy đòi hỏi tính thống nhất cao. Vì vậy mà trong các văn bản pháp luật như Hiến pháp, Luật Giáo dục ở mọi thời đại, mọi quốc gia (kể cả Việt Nam) ta chỉ có thể gặp triết lý giáo dục theo nghĩa phổ thông, được trình bày dưới dạng các mục đích, mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
08:23 04/12/2018
Triết lý giáo dục (TLGD) có thể hiểu là tư tưởng cốt lõi chi phối sự vận hành cho toàn bộ hoạt động giáo dục. Ở mức chung nhất, TLGD phải trả lời 3 câu hỏi: Hoạt động dạy - học nhằm mục đích gì? Nền giáo dục muốn đào tạo ra con người như thế nào? Những con người này sẽ xây dựng nên một đất nước - xã hội ra sao?
08:33 03/12/2018
Australia luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh các yếu tố như mức sống cao, môi trường trong sạch, và người dân thân thiện, thì triết lý giáo dục hiện đại là một nhân tố quan trọng tạo nên sự hấp dẫn của nền giáo dục Australia.
08:23 30/11/2018
Triết lý giáo dục như cái ô, bao trùm toàn bộ hệ thống giáo dục, từ đó các cấp học sẽ có những mục tiêu riêng, thể hiện qua nội dung chương trình, phương pháp, cách tiếp cận... Tất cả nhằm đào tạo ra những con người nhân văn, sáng tạo, thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
08:02 29/11/2018
Triết lý giáo dục cho thời đại mới phải hướng đến giải phóng con người, giúp hình thành nên các năng lực lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống, để đương đầu với những thay đổi mà chúng ta còn chưa hình dung ra. Vì thế, triết lý giáo dục có thể ngắn gọn là: Đào tạo con người tự do, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống.
08:24 28/11/2018
Trước khi bàn về triết lý giáo dục, chúng ta cần thiết phải bàn về những nhầm lẫn thường thấy về triết lý giáo dục. Bởi chính những nhầm lẫn làm cho câu chuyện về triết lý giáo dục đã khó, lại càng thêm rối.
08:42 27/11/2018
“Để xây dựng một triết lý giáo dục mang tính thống nhất, rõ ràng đòi hỏi sự tham gia của nhiều người. Song, theo tôi, nền giáo dục cần lấy mục tiêu cuối cùng là phục vụ cuộc sống, tức phải đào tạo ra những con người hành động, sáng tạo, chứ không phải là những con người nói theo khuôn, làm theo mẫu như thực tế đã và đang diễn ra”, Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Khôi nêu ý kiến.
08:20 26/11/2018
Cho rằng chúng ta chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và thực hành về triết lý giáo dục, theo nguyên Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ĐẶNG QUỐC BẢO, cần sớm chấm dứt cảnh “đồng sàng dị mộng” này, bằng cách luật hóa. Ông nhấn mạnh, triết lý giáo dục phải hướng tới đào tạo con người nhân văn, dân chủ và sáng tạo để cạnh tranh được trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
Quay trở lại đầu trang