08:26 22/11/2018
Trong bối cảnh xã hội phát triển, chúng ta cần thích ứng nhanh hơn. Triết lý giáo dục cũng cần được tiếp cận đa chiều, nên chăng mổ xẻ từng quan điểm và xem nó chi phối thế nào nền giáo dục của chúng ta. Để nhận ra cái quan trọng nhất của việc thực thi giáo dục là luôn biết phải làm gì và đang thiếu những gì để thay đổi.
08:42 21/11/2018
Chúng ta cần có một triết lý giáo dục trường tồn nhằm tạo ra kết quả là những con người mong muốn và thay đổi cả xã hội theo triết lý ấy. Trong điều kiện Việt Nam, bên cạnh kiến thức và kỹ năng, giáo dục cần hướng tới đề cao tuân thủ pháp luật và sự tử tế - TS. VŨ THU HƯƠNG, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định.
10:09 20/11/2018
Nhìn từ Nhật Bản, có lẽ chúng ta cũng sẽ nhận ra nhu cầu cần tranh luận để tiến tới đồng thuận và luật hóa triết lý giáo dục. Giáo dục sẽ không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong như hiện tại khi các cơ quan có trách nhiệm né tránh vấn đề cốt tử và đầu tiên của giáo dục là “triết lý giáo dục”.
07:37 19/11/2018
Nhật Bản là một trường hợp khá đặc biệt khi họ thể hiện tường minh thuật ngữ “Triết lý giáo dục” trong các bộ luật quan trọng về giáo dục, trong đó quan trọng nhất là Luật Giáo dục cơ bản. Triết lý đó bao gồm 2 thành tố: “Hình ảnh xã hội tương lai” và “hình ảnh con người mơ ước”.
08:43 16/11/2018
Triết lý giáo dục nào cho Việt Nam? TS. PHẠM THỊ LY (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) cho rằng:“Đối với Việt Nam, quả không có gì khó khi chúng ta muốn tìm một tuyên ngôn lấp lánh, nhưng để cái được gọi là triết lý giáo dục thực sự đóng góp cho việc định hình những cải cách trong tương lai, thì khó hơn nhiều”.
07:16 15/11/2018
Phải chăng vẫn có những triết lý ngầm ẩn trong cách chúng ta thiết kế hệ thống giáo dục và xây dựng chính sách? Dù được phát biểu thành lời hay không, quan trọng là các giá trị đó phải có mối liên hệ với thực tiễn đang diễn ra. Từ những gợi mở này, chúng tôi có cuộc trao đổi với TS. Phạm Thị Ly (ĐHQG TP Hồ Chí Minh).
09:07 14/11/2018
Theo TS. LƯƠNG HOÀI NAM, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bao gồm cả việc tìm ra và đưa vào cuộc sống một triết lý giáo dục đủ tốt làm kim chỉ nam cho cải cách giáo dục, đào tạo, thay vì chỉ “vá víu”, thay đổi nhỏ.
07:12 13/11/2018
Câu chuyện triết lý giáo dục đã làm tốn hao khá nhiều giấy mực, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Theo tôi, trước hết mọi người cần tìm hiểu khái niệm. Tranh luận chỉ có kết quả khi chúng ta nhất trí với nhau và cùng khởi đi từ một số điểm căn bản nào đó.
08:44 12/11/2018
Muốn phát triển một nền giáo dục thì trước hết phải có nền giáo dục mang tư tưởng thời đại. Ngày nay là thời đại dân chủ, làm cho con người phát triển hết năng lực của họ. Trong quá trình thực hiện mục tiêu ấy, việc trước tiên, theo tôi là phải thống nhất triết lý giáo dục của chúng ta, đó là “học để làm người”, bằng cách học suốt đời và học nhanh để theo kịp thời đại.
Quay trở lại đầu trang