08:34 22/03/2019
Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã tạo hành lang pháp lý để các cơ quan nhà nước ở địa phương nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần được xem xét kỹ lưỡng trong lần sửa đổi Luật tới đây. Với vai trò của mình, Báo Đại biểu Nhân dân nên tổ chức những diễn đàn để các địa phương phản ánh, kiến nghị sửa đổi những bất cập trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
08:33 22/03/2019
Đưa cuộc sống vào luật đã khó, nhưng đưa luật vào cuộc sống còn khó hơn. Nhiều đại biểu HĐND đã coi Báo Đại biểu Nhân dân như cẩm nang hoạt động. Hơn ba năm qua, các phương tiện truyền thông, nhất là Báo Đại biểu Nhân dân đã có sự đóng góp rất lớn trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, giúp hoạt động của chính quyền địa phương đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, giám sát quyền lực và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tuy vậy, còn đó không ít khó khăn phía trước, rất cần các cơ quan truyền thông, nhất là Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục vào cuộc.
08:32 22/03/2019
Với vai trò của mình, Báo Đại biểu Nhân dân cần tiếp tục khai khác, chuyển tải được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ quan dân cử, trong thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Đồng thời phản ánh những giải pháp tháo gỡ tình thế, những đề xuất, kiến nghị giải quyết của những người hoạt động thực tiễn… là cơ sở thực tiễn để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết trong quá trình sửa đổi, bổ sung pháp luật. Khi đó, báo sẽ đóng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của HĐND các cấp.
08:32 22/03/2019
Thông qua những trang báo, người đọc thấy được sự quan tâm, gắn bó với hoạt động dân cử của mọi người ở khắp mọi miền của cả nước. Và thấy rằng bên cạnh những thuận lợi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương vẫn còn những nội dung cần hoàn thiện trong sửa đổi sắp tới. Cùng với đơn vị soạn thảo và các địa phương, tin tưởng rằng báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục có những đóng góp để hoàn thiện hơn nữa Luật.
08:31 22/03/2019
Báo Đại biểu Nhân dân là nguồn thông tin quan trọng để chúng tôi khai thác phục vụ hoạt động của HĐND, nhất là những kinh nghiệm, kỹ năng, cách làm sáng tạo của các địa phương. Thực sự chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm của báo như cầu nối giữa hoạt động thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Bắc Giang với cả nước và cũng là nơi để chúng tôi có thể trao đổi những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực hiện Luật ở cơ sở.
08:30 22/03/2019
Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin kịp thời hoạt động của đại biểu dân cử, các cơ quan dân cử. Nhất là những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ; những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương khi triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thời gian tới, rất mong Báo tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác báo chí cho công chức Văn phòng HĐND các tỉnh, để tăng cường tuyên truyền hiệu quả hơn về các hoạt động của HĐND ở địa phương.
08:29 22/03/2019
Ở góc nhìn của HĐND địa phương, Báo Đại biểu Nhân dân vừa là kênh thông tin, vừa là cẩm nang kinh nghiệm cho hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp. Để phát huy sức mạnh của các phương tiện truyền thông trong chuyển tải các nội dung tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương nói chung và của HĐND nói riêng, phải có sự đồng hành, phối hợp nhịp nhàng từ hai phía. Bên cạnh đó, truyền thông cần quan tâm từng chủ đề trong thực thi Luật để chủ động tuyên truyền theo hướng “Đốt lửa - Bùng lên - Lan tỏa”.
08:28 22/03/2019
Những ngày cuối tháng 3, trời Bình Định xanh trong màu biếc, nắng trải vàng trên những bờ cát mịn màng. Hơn một tuần nữa thôi, miền “đất võ, trời văn” sẽ hân hoan kỷ niệm 44 năm hoàn toàn giải phóng (31.3.1975 - 31.3.2019). Còn với chúng tôi, hôm qua, Bình Định, cụ thể là Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái FLC Quy Nhơn bề thế bên bờ biển Nhơn Lý, là nơi hội ngộ của những người đang công tác, phục vụ trong các cơ quan dân cử trên cả nước tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2019.
08:27 22/03/2019
Phát biểu của Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa
Quay trở lại đầu trang